Školský parlament

Milí parlamenťáci, zástupcovia svojich tried,

tak sme už v školskom plnom prúde a aj pri dodržiavaní opatrení naberáme vedomosti a tým pádom sme zo dňa na deň múdrejší 🙂 Ak sa momentálna situácia nevyhrotí, budeme si pokračovať v našej činnosti, aj keď asi pri určitých obmedzeniach. Za niekoľko dní si dáme prvé spoločné stretnutie a dohodneme plán, do čoho sa tento rok pustíme. Aj keď teraz sa veci možno budú meniť zo dňa na deň, ale taký vlastne život je. Nič nie je samozrejmosť. A tak to je aj s nami a našou činnosťou, na ktorú sa veľmi teším. Som zvedavá na Vaše nápady, ktoré predložíme pánovi riaditeľovi a teším sa na Vás.

Tak dovidenia na najbližšom stretnutí, kde si zvolíme aj nový Výbor…

Ochodničanová

Deň bez mobilu

Minulý rok sme prvý krát skúsili malý experiment, že sa zapojíme do svetového dňa bez mobilu. Na veľké prekvapenie sa pridalo pomerne veľa žiakov i pedagógov. A tak sme sa rozhodli, že to zopakujeme i tento rok. Reakcie žiakov boli skutočne rôzne. Niektorí hovorili, že s tým nemajú problém, iní to rezolútne odmietli a niektorí svojou mimikou vyjadrili, že sa im to zdá celkom veľký sebazápor. Nuž, pravda je taká, že veľmi sme si zvykli na používanie mobilov, ale nie len na vybavovanie pracovných či rodinných záležitosti, ale aj na bežnú komunikáciu, či už ústnou alebo písomnou formou. A v neposlednom rade, telefóny sa nám stali aj možnosťou využitia voľného času formou rôznych hier. A tak sa natíska otázka, či nie je toho až príliš. Na uliciach i v dopravných prostriedkoch bežne stretávame ľudí s telefónom v ruke alebo pri uchu, kývnu na pozdrav, ale na zastavenie sa, či prehodenie pár slov akosi už nie je potreba. Však si večer napíšeme a povieme to, čo sme na tej ulici „nestihli“. Azda dávame prednosť virtuálnemu svetu a komunikácii pred tou reálnou? Pri osobnom stretnutí si často ľudia akoby ani nemali čo povedať, ale potom hodiny chatujú. Nevidia však mimiku človeka, jeho emócie, pohľad, a tak sa niekedy odoslané vety ani nepochopia správne a vznikajú konflikty.

A preto sme sa i tento rok rozhodli, že to opäť skúsime a budeme pozorovať vlastné reakcie, i to, či sme v tejto oblasti naozaj slobodní, ak nám to samozrejme zdravotný a rodinný stav dovolí.

Po spočítaní účastníkov, podľa návratkových lístkov parlamenťákov, sa teda  v našej škole do dňa bez mobilu zapojilo 406 žiakov a takmer polovica pedagógov, ostatní obmedzili použitie mobilu len na nevyhnutné pracovné záležitosti. V porovnaní s minulým rokom je teda počet vyšší o 81 žiakov. Tak paráda, to sú približne dve tretiny žiakov, takže škola ako celok netrpí nomofóbiou 🙂

V mene Žiackeho parlamentu ďakujem za odhodlanie vyskúšať seba samého a spoločne prajeme veľa radosti, príjemných stretnutí a rozhovorov 🙂

Mgr. Anna Ochodničanová

„V novom roku veľa pohody,
šťastné náhody,
žiadne nehody,
významné dohody,
úsmevné príhody
a ďalšie života výhody…“

a ja, milí parlamenťáci, pridávam ešte dobré nápady 🙂

Tak krásny čas Vianoc je už za nami, hoci kdesi v srdci ešte stále doznieva ich čaro. V škole sme však už v plnom prúde, pretože vrcholí hodnotenie vedomostí za prvý polrok. Samozrejme Vám prajem veľa síl, aby pamäť slúžila teraz na plné obrátky, aby ste sa tešili z dobrých známok i vlastnej usilovnosti. Koncom januára sa stretneme na našom sedení, kde prehodnotíme plán na nový polrok a predložíme pánovi riaditeľovi aj Vaše nové návrhy.

Tak ešte raz všetko dobré Vám, Vašim rodinkám, vedeniu školy a celému pedagogickému zboru 🙂

Vianoce sú, keď sme spolu,
keď rodina sadá k stolu.
Mamka, ocko, detičky,
dedkovia aj babičky.

Vianoce sú od Ježiška
dal nám lásku do balíčka.
Bolo jej dosť. Dostal každý,
rozdelil ju raz a navždy.

Medzi ľudí, kvietočky,
zvieratká aj včeličky.
Kúsok lásky zo srdiečka
ukry aj ty do balíčka.

Vážený pedagogický zbor, milí žiaci,

opäť po roku je tu ten čas, keď láska, pokoj a pohoda zavládnu v nás. Naše domovy sú prevoňané vôňou koláčov a ligotavých stromčekov. I mesto sa mihoce farebnými svetielkami. A predsa, to najdôležitejšie je v hĺbke našich sŕdc.

Preto dovoľte, aby sme Vám v mene Žiackeho parlamentu zaželali

– šťastné a veselé Vianoce,

– blízkosť Vašich milovaných,

– zdravie tela a pokoj srdca

a do Nového roku len to najlepšie pre Vás, Vaše rodiny a mier pre svet.

A možno by bolo krásne aj to poetické

„nech každý deň sú v našom srdci Vianoce“.

Milí parlamenťáci,

ako sme predpokladali, dva mesiace prázdnin ubehli neskutočne rýchlo a už sa snažíme zadaptovať v školských triedach. Na jednej strane máme radosť zo stretnutia so spolužiakmi, kamarátmi, zaiste i učiteľmi, ale na druhej strane vieme, že už nastupuje aj čas venovaný štúdiu, prípravám a skúšaniu. Ale je to samozrejme v poriadku, veď chceme byť predsa múdri a vzdelaní. 

Aj naša činnosť Žiackeho školského parlamentu opäť rozbehne svoju službu, na prvom  stretnutí si prejdeme plán na celý rok, zvolíme nový Výbor, pofotíme sa a pripravíme  najbližšie akcie, ktoré nás čakajú. Dňa 9. 9. sa naši zástupcovia Tánička a Jakub zúčastnia zasadnutia KYSUCKO-NOVO-MESTSKÉHO MLÁDEŽNÍCKEHO PARLAMENTU. O pripravovanej koncepcii práce s deťmi a mládežou nás budu informovať na stretnutí. 

Tak Vám všetkých želám veľa síl a elánu do štúdia i mimoškolských aktivít, teším sa na stretnutie a Vaše nápady. Dátum stretnutia bude vyhlásený i pripomienkovaný na nástenke Parlamentu.

Mgr. Anna Ochodničanová

Milí parlamenťáci,

tak a je to tu 🙂 Čas, na ktorý ste sa isto tešili takmer 10 mesiacov, je už na dosah. Skutočne, do prázdnin je už len pár dní. Vrcholí hodnotenie Vašej snahy a vedomostí, a preto by som aj ja touto cestou Vám chcela poďakovať za službu v Školskom parlamente. Väčšina z Vás ste si ju plnili naozaj svedomito a mnohí ste sa veľmi aktívne zapájali do spoločných akcií, prekvapení pre spolužiakov, učiteľov, pomáhali pri dohodnutých aktivitách. Oceňujem snahu a čas, ktorý ste venovali príprave akcií pre potešenie iných, či už to bolo Pasovania prvákov, Sviatok sv. Mikuláša, Vianočné pásmo pre ľudí v DD, zapojenie do zbierky pre choré detičky, srdiečkové prekvapenie pre našich učiteľov… a propagáciu spoločných veselých dní, či už to bol Farebný týždeň, Valentínsky deň, Deň bez mobilu, Pyžamový prvoaprílový deň…

Všetkým veľmi pekne ďakujem za akúkoľvek pomoc, zvlášť deviatakom, ktorí boli skutočne nápomocní, ochotní a spoľahliví. Prajem im, aby sa im v nových školách dobre darilo, boli spokojní a v živote našli to svoje správne miesto. Všetkým žiakom a kolegyniam, kolegom i celému vedeniu školy, taktiež nepedagogickým pracovníkom, prajem pokojné, radostné prázdniny, veľa nezabudnuteľných zážitkov a blízkosť svojich milovaných. Touto cestou ďakujem osobitne aj p. riaditeľovi Drexlerovi za ústretovosť a otvorenosť pre všakovaké detské radovánky a nápady. Zároveň ďakujem aj Rodičovskej rade za finančnú podporu.

Veľa slnka a radosť v duši praje A. Ochodničanová

Milí členovia nášho Žiackeho parlamentu,

tak prázdniny sa nám veru blížia a za pár týždňov už zamávate na rozlúčku pedagógom, spolužiakom a vydáte sa na cestu veselých dobrodružstiev so svojimi rodinami, priateľmi a známymi. Posledné týždne budete teraz zaiste venovať poctivému štúdiu, aby ste nabrali vedomosti a na konci roka boli odmenení čo najlepšou známkou. Deviataci už riešia svoje budúce štúdium na stredných školách. Samozrejme im prajeme, aby sa im splnil ich výber a boli spokojní na svojich nových miestach. Vám všetkým prajem ešte veľa síl v štúdiu, nech dobre funguje pamäť a máte chuť do učenia a dostatok trpezlivosti. Teším sa našu spoločnú tradičnú opekačku, gulášik, nezabudnite na Májovú poštu, kde máte príležitosť poďakovať či popriať niekomu, koho máte radi a chcete ho potešiť. A samozrejme sme zvedaví aj na spomienkové stránky našich deviatakov v Deviatackej kronike.

Tak sa opatrujte a veeeeľa radosti 🙂

Milí parlamenťáci,

naša vzájomná spolupráca sa pomaly blíži ku koncu školského roka. K dnešnému dňu to znamená 50 pracovných dní do prázdnin. A ako to v živote býva, prejde to rýchlo ako voda. Kiež sú i tieto dni pre nás obohatením a prinášajú nám radosť. Ďakujem Vám, že ste sa v takom hojnom počte zapojili do prvoaprílového šantenia v pyžamkách spolu so spolužiakmi i mnohými učiteľmi. Veľká vďaka všetkých, ktorí ste sa ochotne zapojili do prípravy prekvapenia pre našich učiteľov pri príležitosti ich sviatku. Snáď sme ich aspoň trošku potešili milým slovom a vlastnoručne vyrobeným medovníčkom 🙂

Po Veľkonočných sviatkoch by sme pri spoločnom stretnutí dohodli prípravu aktivít na posledné dva mesiace: slávenie Dňa detí, rozlúčku deviatakov, Deň Zeme a iné. Tešíme sa však aj na Vaše nové nápady podporené jarným slniečkom 🙂

Dovoľte aby som Vám všetkým,

kolegynkám a kolegom, vedeniu školy, nepedagogickým pracovníkom a samozrejme všetkým žiakom a ich rodinkám, popriala spokojné Veľkonočné sviatky, radosť z víťazstva Lásky a dobrú zábavu pri realizovaní našich tradícii 🙂

Vážení učitelia, milí žiaci,

tohtoročný Farebný týždeň bol skutočne úspešný a zábavný. Chcem sa Vám v mene Žiackeho parlamentu poďakovať, že ste sa v takom hojnom počte, podľa svojich možností, zapojili do farieb každého dňa. Červený deň bol zvlášť výnimočný, naše veľké červené srdce zaplnilo kus telocvične a rozdalo sa veľa, verím že úprimných, objatí, keďže bol v tento deň sviatok sv. Valentína, patróna zaľúbených. 

Tešíme sa na ďalšie nápady, ktoré môžu poštekliť naše líčka k úsmevu. Silným kandidátom je práve 1. apríl. Tak porozmýšľajte a na najbližšom stretnutí, ktoré bude po prázdninách, môžeme niečo milé a zábavné predostrieť na schválenie. Samozrejme, nezabudnite aj na naše ďalšie dohodnuté veci.

Dovoľte, aby som Vám všetkým popriala pokojný prázdninový týždeň, oddýchnite si s rodinkami a priateľmi a nech máte každý deň dôvod na úsmev.

Do pozornosti dávam samozrejme naše videa, kto nevidel, nech to rýchlo napraví, isto to stojí za to 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=x_fz4U2vqIQ

https://www.youtube.com/watch?v=ryAmv1g82Ig

Veľká vďaka aj Dominikovi Smetanovi za kreatívnosť, trpezlivosť a čas, ktorý je ochotný venovať týmto „videodielkam“.

Mgr. Anna Ochodničanová

Farebný týždeň

Vážení učitelia, milí žiaci, príjmite pozvanie do veselého Farebného týždňa ? a Dňa objímania 
Nech každý deň života je plný farieb a lásky

Deň bez mobilu

Dňa 6. 2. 2019 sa aj naša škola prvý krát zapojila do medzinárodného Dňa bez mobilu. Boli sme v očakávaní, koľko „dobrovoľníkov“ sa zapojí do ponuky prísť na vyučovanie bez mobilu, resp. nechať v tento deň telefón jednoducho doma. Počas dňa členovia Žiackeho parlamentu spočítali vo svojich triedach účastníkov. Došli sme k celkom peknému číslu. Zapojilo sa 325 žiakov a 21 učiteľov. Zaujímavé boli vyjadrenia žiakov, ktorí vedia posúdiť výhody i nevýhody používania mobilov – rýchle vybavenie veci, komunikácia so vzdialenými kamarátmi, fotenie, zábava, internetové informácie verzus nebezpečenstvo žiarenia, strata času a financií, strata súkromia atď. Môžeme však povedať, že sa zapojila viac ako polovica žiakov. Treba tiež uviesť, že veľa bolo aj takých, ktorí mali celý čas telefón síce poctivo vypnutý v taške, ale nedokázali prísť bez neho. A boli aj takí, ktorí to brali ako nepredstaviteľnú vec. Nuž sme teda v dobe, kedy musíme naozaj zvažovať ako a kedy používať mobilný telefón, aby sme si predsa len zachovali slobodu. Veď i sám pán riaditeľ si nie jeden krát inštinktívne priložil k uchu kalkulačku 🙂

Tešíme sa na podobné aktivity, ktoré spolu zrealizujeme.

Anna Ochodničanová

Milí parlamenťáci,

tak prázdninky prešli tradične veľmi rýchlo a už je tu zasa čas študovania a rastu vo vedomostiach. Už za pár dní bude Vaša snaha ohodnotená aj známkou na polročnom vysvedčení a prehupneme sa do druhého polroka.

Budeme pokračovať v našich tradičných aktivitách, ktoré si pripomenieme na januárovom stretnutí. Samozrejme, radi uvítame aj nové nápady a návrhy na aktivity, akcie, prekvapenia a múdre poznámky pre upevnenie našich vzťahov a spestrenie chodu školy. 

Ako jeden tím spoločne prajeme našim deviatakom veľa sily a dobré výsledky monitoru a taktiež úspešné prijímačky, aby našli to svoje miesto, kde sa budú môcť realizovať a plniť si svoje sny.

Nám všetkým samozrejme prajeme veľa radosti, elánu a chuti prežiť krásne dni celého tohto nového roka. 

Vážení kolegovia, všetci zamestnanci školy, milí žiaci,

dovoľte, aby som Vám vo svojom mene i v mene Školského žiackeho parlamentu popriala pokojné vianočné chvíle v kruhu svojich milovaných, veľa radosti, dobré zdravíčko, množstvo dôvodov na úsmev a rodinnej pohody.

Najkrajšie darčeky tie nie sú v krabičkách,

tie máme ukryté len v našich srdiečkach.

V ten večer vianočný skúsme si ich priať,

možno ich prinesie ten, kto má nás rád.

Nech v Novom roku 2019 Vás sprevádza šťastie každým dňom.

Milí parlamenťáci,

chcem Vám poďakovať za Vašu takmer plnú účasť na prvom stretnutí, príjemnú atmosféru a dobrú náladu. Pánovi riaditeľovi Drexlerovi ďakujem za oboznámenie s plánmi a projektami pre tento nový školský rok a trpezlivé odpovede na naše otázky a návrhy.

Spoločne nám všetkým prajem veľa sily, dobré nápady, veľa elánu a chuti do uskutočňovania pekných tradičných akcií i nových plánovaných aktivít. Taktiež dobré študijné výsledky, pekné zážitky v  triednych kolektívoch a spokojnosť v škole i vo Vašich domovoch.

Pre tento školský rok ste si zvolili Parlamentný výbor v zložení:

PREDSEDA: Matúš Máca – 9.A

ZÁSTUPCOVIA: Tatiana Čurajová – 9.B

Jakub Poplanúch – 8.C

Daniela Ganani – 7.B

 

2.zasadnutie Školského žiackeho parlamentu

Dňa 25. 10 2018 sme mali druhé tohtoročné stretnutie. Okrem pána riaditeľa PaedDr. Igora Drexlera sme mali na zasadnutí aj hosťa pána Lukáša Hrošovského, koordinátora Mestského mládežníckeho parlamentu, ktorý nás oboznámil s jeho činnosťou. Pán Hrošovský poskytuje svojim členom vedomostnú a metodologickú formáciu formou kurzov, prednášok, diskusií, pobytov v školiacich zariadeniach, organizuje kultúrne podujatia, prednášky, konferencie, diskusné fóra, stretnutia atď. Vďaka jeho činnosti bola v Kysuckom Novom Meste zriadená Klubovňa, ktorá bola navrhnutá práve našimi žiakmi, ktorí sa minulý rok zúčastnili akcie „Vyjadri svoj názor – za jedno lano“(Ema Babuljaková, Matúš Máca, Martin Do). 

Do činnosti Mestského mládežníckeho parlamentu sa tento rok zapoja aj traja žiaci z našej školy, budú nás informovať o plánovaných akciách a následne sa i členovia nášho Školského parlamentu budú môcť zapojiť do aktivít a spolupracovať pri rôznych podujatiach. 

Pánovi Lukášovi Hrošovskému ďakujeme, že si našiel pre nás čas, že nás motivoval k činnosti osožnej pre žiakov, mládež i mesto. Želáme mu veľa sily, inšpiratívnych nápadov a dobrých spolupracovníkov.

 Mgr. Anna Ochodničanová