Školský parlament

Milí parlamenťáci,

tak prázdninky prešli tradične veľmi rýchlo a už je tu zasa čas študovania a rastu vo vedomostiach. Už za pár dní bude Vaša snaha ohodnotená aj známkou na polročnom vysvedčení a prehupneme sa do druhého polroka.

Budeme pokračovať v našich tradičných aktivitách, ktoré si pripomenieme na januárovom stretnutí. Samozrejme, radi uvítame aj nové nápady a návrhy na aktivity, akcie, prekvapenia a múdre poznámky pre upevnenie našich vzťahov a spestrenie chodu školy. 

Ako jeden tím spoločne prajeme našim deviatakom veľa sily a dobré výsledky monitoru a taktiež úspešné prijímačky, aby našli to svoje miesto, kde sa budú môcť realizovať a plniť si svoje sny.

Nám všetkým samozrejme prajeme veľa radosti, elánu a chuti prežiť krásne dni celého tohto nového roka. 

Vážení kolegovia, všetci zamestnanci školy, milí žiaci,

dovoľte, aby som Vám vo svojom mene i v mene Školského žiackeho parlamentu popriala pokojné vianočné chvíle v kruhu svojich milovaných, veľa radosti, dobré zdravíčko, množstvo dôvodov na úsmev a rodinnej pohody.

Najkrajšie darčeky tie nie sú v krabičkách,

tie máme ukryté len v našich srdiečkach.

V ten večer vianočný skúsme si ich priať,

možno ich prinesie ten, kto má nás rád.

Nech v Novom roku 2019 Vás sprevádza šťastie každým dňom.

Milí parlamenťáci,

chcem Vám poďakovať za Vašu takmer plnú účasť na prvom stretnutí, príjemnú atmosféru a dobrú náladu. Pánovi riaditeľovi Drexlerovi ďakujem za oboznámenie s plánmi a projektami pre tento nový školský rok a trpezlivé odpovede na naše otázky a návrhy.

Spoločne nám všetkým prajem veľa sily, dobré nápady, veľa elánu a chuti do uskutočňovania pekných tradičných akcií i nových plánovaných aktivít. Taktiež dobré študijné výsledky, pekné zážitky v  triednych kolektívoch a spokojnosť v škole i vo Vašich domovoch.

Pre tento školský rok ste si zvolili Parlamentný výbor v zložení:

PREDSEDA: Matúš Máca – 9.A

ZÁSTUPCOVIA: Tatiana Čurajová – 9.B

Jakub Poplanúch – 8.C

Daniela Ganani – 7.B

 

2.zasadnutie Školského žiackeho parlamentu

Dňa 25. 10 2018 sme mali druhé tohtoročné stretnutie. Okrem pána riaditeľa PaedDr. Igora Drexlera sme mali na zasadnutí aj hosťa pána Lukáša Hrošovského, koordinátora Mestského mládežníckeho parlamentu, ktorý nás oboznámil s jeho činnosťou. Pán Hrošovský poskytuje svojim členom vedomostnú a metodologickú formáciu formou kurzov, prednášok, diskusií, pobytov v školiacich zariadeniach, organizuje kultúrne podujatia, prednášky, konferencie, diskusné fóra, stretnutia atď. Vďaka jeho činnosti bola v Kysuckom Novom Meste zriadená Klubovňa, ktorá bola navrhnutá práve našimi žiakmi, ktorí sa minulý rok zúčastnili akcie „Vyjadri svoj názor – za jedno lano“(Ema Babuljaková, Matúš Máca, Martin Do). 

Do činnosti Mestského mládežníckeho parlamentu sa tento rok zapoja aj traja žiaci z našej školy, budú nás informovať o plánovaných akciách a následne sa i členovia nášho Školského parlamentu budú môcť zapojiť do aktivít a spolupracovať pri rôznych podujatiach. 

Pánovi Lukášovi Hrošovskému ďakujeme, že si našiel pre nás čas, že nás motivoval k činnosti osožnej pre žiakov, mládež i mesto. Želáme mu veľa sily, inšpiratívnych nápadov a dobrých spolupracovníkov.

 Mgr. Anna Ochodničanová