Základná škola, Nábrežna 845/17, Kysucké Nové Mesto