Úspechy 2012/2013

Cezpoľný beh

1. miesto – Michal Kučera (8.B) – okresné kolo
2. miesto – Dušan Jakubík (9.A) – okresné kolo
3. miesto – Tomáš Paršo (9.D) – okresné kolo
1. miesto – družstvo chlapcov – okresné kolo
2. miesto – Adriána Hrubá (7.B) – okresné kolo
3. miesto – Alica Čavajdová (9.A) – okresné kolo
4. miesto – Mária Minariková (6.C) – okresné kolo
1. miesto – družstvo dievčat – okresné kolo

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

1. miesto – Dominika Chrastová (9.A) – okresné kolo
1. miesto – Dominika Chrastová (9.A) – krajské kolo

O putovný pohár riaditeľky CVČ – halový minifutbal

1. miesto – najmladší žiaci (3. a 4. ročník)

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo

1. miesto – Dominika Chrastová (9.A) – kategória „B“
2. miesto – Petra Lukáčová (7.B) – kategória „A“
3. miesto – Tomáš Karnet (6.A) – kategória „A“

Matematická olympiáda – okresné kolo

1. miesto – Rebeka Panáková (5.A) – kategória 5. ročník
4. miesto – Júlia Jamečná (5.B) – kategória 5. ročník
5. miesto – Marek Čuraj (5.A) – kategória 5. ročník

Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo

1. miesto – Michal Haluza (7.A) – kategória „A“
3. miesto – Jana Macáková (9.B) – kategória „B“
4. miesto – Aleš Berešík (9.B) – kategória „B“

Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenskej povesti – okresné kolo

2. miesto – Andrea Javoríková (6.A)

Basketbal – okresné kolo

1. miesto – družstvo chlapcov
2. miesto – družstvo dievčat

Olympiáda z dejepisu – okresné kolo

1. miesto – Alexandra Mária Svrčková (6.A) – kategória F – 6. ročník
2. miesto – Andrea Javoríková (6.A) – kategória F – 6. ročník
2. miesto – Matúš Červienka (7.A) – kategória E – 7. ročník
1. miesto – Rebeka Niníková (8.C) – kategória D – 8. ročník
2. miesto – Katarína Kekelyová (8.A) – kategória D – 8. ročník
2. miesto – Eva Mária Božeková (9.A) – kategória C – 9. ročník
3. miesto – Dominika Chrastová (9.A) – kategória C – 9. ročník

Geografická olympiáda – okresné kolo

1. miesto – Denisa Fujašová (5.A) – kategória – 5. ročník
2. miesto – Marek Čuraj (5.A) – kategória – 5. ročník
3. miesto – Michal Holienčík (5.A) – kategória – 5. ročník
4. miesto – Natália Fraňová (5.A) – kategória – 5. ročník
1. miesto – Jakub Dolinay (6.A) – kategória – 6. ročník
2. miesto – Martina Kyklošová (6.A) – kategória – 6. ročník
2. miesto – Matúš Červienka (7.A) – kategória – 7. ročník
3. miesto – Marcel Vasiľák (7.A) – kategória – 7. ročník
4. miesto – Nina Kavacká (7.B) – kategória – 7. ročník
2. miesto Ivana Baliarová (8.B) – kategória – 8. ročník
3. miesto – Filip Mihalda (8.B) – kategória – 8. ročník
4. miesto – Ľubomíra Oravcová (8.B) – kategória – 8. ročník
1. miesto – Dominika Chrastová (9.A) – kategória – 9. ročník
2. miesto – Eva Mária Božeková (9.A) – kategória – 9. ročník

ORION Florbal Cup 2012/2013 – okresné kolo

1. miesto – starší chlapci
1. miesto – mladší chlapci – víťazstvo aj v regionálnom kole (postup do krajského kola)

ORION Florbal Cup 2012/2013 – krajské kolo

2. miesto – mladší chlapci

Hádzaná chlapci – okresné kolo a krajské kolo

1. miesto – starší chlapci – okresné kolo, 2. miesto – krajské kolo

Fyzikálna olympiáda – okresné kolo

3. miesto – Lukáš Marek (8.B)

Pytagoriáda – okresné kolo

1. miesto – Natália Fraňová (5.A) – kategória 5. ročník
3. miesto – Rebeka Panáková (5.A) – kategória 5. ročník
4. miesto – Tomáš Štefanka (5.C) – kategória 5. ročník
3. miesto – Anton Lisko (8.C) – kategória 8. ročník

Vybíjaná – okresné kolo, krajské kolo (postup na celoslovenské kolo)

1. miesto – žiačky

Biologická olympiáda – okresné kolo

2. miesto – Martin Handlovský (6.C) – kategória Botanika
3. miesto – Alica Čavajdová (9.A) – kategória Zoológia

Vybíjaná – celoslovenské kolo – Trnava

1. miesto – žiačky

Matematická olympiáda – okresné kolo

1. miesto – Lukáš Marek (9.A) – kategória 9. ročník
2. miesto – Martina Kyklošová (6.A) – kategória 6. ročník
4. miesto – Marcel Vasiľák (7.A) – kategória 7. ročník

Slávik Slovenska – okresné kolo

1. miesto – Nina Kavacká (7.A) – kategória III
3. miesto – Martin Mintách – kategória II
3. miesto – Miroslava Paľúchová – kategória I
3. miesto – Peter Kohút – kategória III

Rastliny a zvieratá – okresné kolo (5. ročník)

2. miesto – družstvo Ihlice (Michal Holienčík, Rebeka Panáková, Lenka Mozolová)

Ľahká atletika – okresné kolo

2. miesto – Veronika Tichá (8.B) beh na 60 metrov
1. miesto – Adriána Hrubá (7.B) beh na 800 metrov
3. miesto – Adriána Hrubá (7.B) hod kriketkou
3. miesto – Laura Janíčková (8.B) vrh guľou
2. miesto – Kristína Halúsková (7.B) skok do diaľky
2. miesto – Dušan Jakubík (9.A) beh na 60 metrov
2. miesto – Matúš Michalec (8.C) beh na 300 metrov
1. miesto – Kristián Novák (8.A) hod kriketkou
2. miesto – Tomáš Paršo (9.D) beh na 1000 metrov
3. miesto – Matúš Michalec (8.C) hod kriketkou
2. miesto – Kristián Baliar (9.D) skok do diaľky
1. miesto – štafeta chlapcov 4 x 60 metrov
1. miesto – družstvo chlapcov – celkové poradie škôl
1. miesto – družstvo dievčat – celkové poradie škôl

Úspechy 2011/2012

Mladý záhradkár

6. miesto – Marek Macúš (9.C) – medzinárodné kolo Ostrava
2. miesto – Marek Macúš (9.C) – národné kolo Piešťany

Cezpoľný beh

1. miesto – Michal Kučera (7.B) – okresné kolo
2. miesto – Samuel Lobodass (9.C) – okresné kolo
4. miesto – Stanislav Ježo (9.C) – okresné kolo
1. miesto – družstvo chlapcov – okresné kolo
2. miesto – Michal Kučera (7.B) – krajské kolo
2. miesto – družstvo chlapcov – krajské kolo

Florbal

1. miesto – družstvo mladších chlapcov – okresné kolo
1. miesto – družstvo starších chlapcov – okresné kolo
3. miesto – družstvo mladších žiačok – okresné kolo

Olympiáda v anglickom jazyku

3. miesto – Rebeka Niníková – okresné kolo kategória A
2. miesto – Dominika Chrastová – okresné kolo kategória B
3. miesto – Martina Doová – okresné kolo kategória B

Stolný tenis

3. miesto – družstvo chlapcov – okresné kolo

Olympiáda v nemeckom jazyku

2. miesto – Michal Haluza – okresné kolo kategória A
3. miesto – Laura Janíčková – okresné kolo kategória A
3. miesto – Jana Macáková – okresné kolo kategória B

Matematická olympiáda

2. miesto – Martinka Kyklošová – okresné kolo kategória 5. ročník
3. miesto – Andrea Javoríková – okresné kolo kategória 5. ročník
3. miesto – Jakub Dolinay – okresné kolo kategória 5. ročník
6. miesto – Alžbetka Vaňková – okresné kolo kategória 5. ročník

Pytagoriáda

3. miesto – Klaudia Papánová (6.A) – okresné kolo kategória 6. ročník

Geografická olympiáda

2. miesto – Martina Kohútová – okresné kolo kategória 6. ročník
3. miesto – Nina Kavacká – okresné kolo kategória 6. ročník
1. miesto – Martin Vlček – okresné kolo kategória 5. ročník
2. miesto – Alžbeta Vaňková – okresné kolo kategória 5. ročník
1. miesto – Ivana Baliarová – okresné kolo kategória 7. ročník
2. miesto – Filip Mihalda – okresné kolo kategória 7. ročník
3. miesto – Erik Cupec – okresné kolo kategória 7. ročník
2. miesto – Dominika Chrastová – okresné kolo kategória 8. ročník
3. miesto – Eva Božeková – okresné kolo kategória 8. ročník

Dejepisná olympiáda

2. miesto – Matúš Červienka (6.A) – okresné kolo kategória 6. ročník
1. miesto – Rebeka Niníková (7.C) – okresné kolo kategória 7. ročník

Európa v škole

postup do celoslovenského kola:

Matúš Máca (2.A) – I. kategória (6-9 rokov) – literárna časť
Rebeka Niníková (7.C) – II. kategória (10-12 rokov) – literárna časť
Anton Lisko (7.C) – III. kategória (13-15 rokov) – literárna časť

ORION florbal Cup

1. miesto – mladší žiaci (postup do regionálneho kola)

Chemická olympiáda

2. miesto – Marek Macúš (9.C) – okresné kolo kategória Dz

Hviezdoslavov Kubín

1. miesto – Lucia Ondrušková (3.C) – obvodné kolo: Poézia, I. kategória
3. miesto – Marek Macúš (9.C) – obvodné kolo: Poézia, III. kategória

Šaliansky Maťko J.C. Hronského

3. miesto – Soňa Masarcová – obvodné kolo, kategória III

Volejbal

1. miesto – družstvo dievčat – okresné kolo

Slávici Kysúc

1. miesto – Monika Mintáchová a Mária Pavlusíková – regionálna súťažná prehliadka

Biologická olympiáda – kat. E „Poznaj a chráň“

1. miesto – Marek Macúš (9.A) – Botanika – okresné kolo
2. miesto – Alica Čavajdová (8.A) – Zoológia – okresné kolo
3. miesto – Matúš Červienka (6.A) – Zoológia – okresné kolo

Vybíjaná

1. miesto – družstvo dievčat – okresné kolo

Slávik Slovenska 2012

2. miesto – Nina Kavacká – okresné kolo II. kategória
3. miesto – Martin Mintách – okresné kolo II. kategória
3. miesto – Monika Mintáchová – okresné kolo III. kategória

Rastliny a zvieratá našich lesov

1. miesto – A.Javoríková,A.K.Ochodnočanová,A.Vaňková – okresné kolo
3. miesto – T.Karnet,H.Sláviková,M.Handlovský – okresné kolo

Ľahká atletika – okresné kolo

1. miesto – Michal Kučera – beh na 300 m
1. miesto – štafeta chlapci 4 x 60 m
2. miesto – Dušan Jakubík – beh na 1000 m
3. miesto – Kristián Novák a Patrik Gucký – hod kriketovou loptičkou
2. miesto – Adriana Hrubá – beh na 800 m
3. miesto – Alica Čavajdová – beh na 800 m
2. miesto – družstvo chlapcov v celkovom poradí
3. miesto – družstvo dievčat v celkovom poradí

Ľahká atletika

1. miesto – Michal Kučera – beh na 300 m – krajské kolo
2. miesto – Michal Kučera – beh na 300 m – majstrovstvá Slovenska

Detská dopravná súťaž Na bicykli bezpečne 2012

1. miesto – Laura Hájniková (4.B),Šimon Michalenko (4.B),Martin Vlček (5.A),Andrea Javoríková (5.A) – okres, región
2. miesto – Laura Hájniková (4.B),Šimon Michalenko (4.B),Martin Vlček (5.A),Andrea Javoríková (5.A) – krajské kolo

Hodžov novinový článok 2012 – novinárska celonárodná súťaž

Strieborné pásmo – Anton Lisko (7.C)

Úspechy 2010/2011

CEZPOĽNÝ BEH

1. miesto – Michal Kučera (6.B) – 13. miesto v krajskom kole
1. miesto – družstvo chlapcov
okresné kolo – postup na krajské majstrovstvá – 7. miesto

RÁDIO-ORIENTAČNÝ BEH

1. miesto – Katka Košútová (8.A)
majstrovstvá sveta

EXCEL FLORBAL CUP

1. miesto – mladší chlapci
3. miesto – starší chlapci
okresné kolo

PRETEKY TURISTICKEJ ZDATNOSTI – Kysucký pohár

1. miesto – Filip Maxian (8.B)
3. miesto – Filip Šteiniger (8.B)
4. miesto – Patrik Rebeťák (9.C)
5. miesto – Michal Ďurčo (9.B)
starší žiaci

2. miesto – Tatiana Staníková (8.A)
3. miesto – Patrícia Kekelyová (9.A)
4. miesto – Monika Cibuľová (9.A)
5. miesto – Nikola Mečárová (9.A)
staršie žiačky

3. miesto – Klaudia Papanová (5.A)
5. miesto – Ľubica Papanová (5.A)
najmladšie žiačky

1. miesto – Diana Maxianová (8.B) – Majstrovstva Slovenska
staršie žiačky

MLADÝ ZÁHRADKÁR – celoslovenské kolo

3. miesto – Michaela Hrušková (8.D)
kategória 13 – 15 rokov

OLYMPIÁDA Z JAZYKA ANGLICKÉHO

1. miesto – Dominika Chrastová (7.A)
okresné kolo – kategória A
2. miesto – Dávid Súkeník (9.A)
okresné kolo – kategória B
4. miesto – Adam Vaňko (9.A)
okresné kolo – kategória B

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

1. miesto – Barbora Fojtíková (9.A)
okresné kolo – kategória 9. ročník
2. miesto – Petra Gajdlanová (9.A)
okresné kolo – kategória 9. ročník
4. miesto – Martina Kohútová (5.B)
okresné kolo – kategória 5. ročník

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

2. miesto – Nina Kavacká (5.B)
okresné kolo – kategória 5. ročník
4. miesto – Danielk Ilko (5.A)
okresné kolo – kategória 5. ročník
1. miesto – Ivana Baliarová (6.B)
okresné kolo – kategória 6. ročník
3. miesto – Ľubka Oravcová (6.B)
okresné kolo – kategória 6. ročník
4. miesto – Lukáš Marek (6.B)
okresné kolo – kategória 6. ročník
2. miesto – Eva Božeková (7.A)
okresné kolo – kategória 7. ročník
1. miesto – tatiana Staníková (8.A)
okresné kolo – kategória 8. ročník
1. miesto – Filip Švábik (9.A)
okresné kolo – kategória 9. ročník
2. miesto – Dávid Súkeník (9.A)
okresné kolo – kategória 9. ročník
4. miesto – Filip Švábik (9.A)
krajské kolo

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

2. miesto – Filip Švábik (9.A)
okresné kolo
2. miesto – Filip Švábik (9.A)
krajské kolo

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

3. miesto – Filip Švábik (9.A)
okresné kolo

KRÁSA SLOVA – umelcký prednes poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín

3. miesto – Laura Janíčková (6.B)
okresné kolo – poézia kategória II
1. miesto – Andrea Javoríková (4.A)
okresné kolo – próza kategória I

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

2. miesto – družstvo (V.Kubaščíková,P.Vybíralová,M.Macúš 8.C)
dekanátne kolo

PYTAGORIÁDA

2. miesto – Pavlína Pavlusíková (8.B)
okresné kolo

VYBÍJANÁ

2. miesto – družstvo mladších žiačok
okresné kolo

SLÁVIK SLOVENSKA

1. miesto – Nina Kavacká (5.B)
okresné kolo – kategória II.
3. miesto – Martin Mintách (4.C)
okresné kolo – kategória II.
2. miesto – Monika Mintáchová (8.D)
okresné kolo – kategória III.

BEH OSLOBODENIA KNM

1. miesto – Michal Kučera (6.B)
kategória – mladší žiaci
3. miesto – Michal Roman (7.A)
kategória – mladší žiaci
1. miesto – Adriána Hrubá (5.B)
kategória – najmlašie žiačky

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

1. miesto – Marek Macúš (8.C)
okresné kolo – botanika
1. miesto – Filip Švábik (9.A)
okresné kolo – geológia
3. miesto – Alica Čavajdová (7.A)
okresné kolo – zoológia

MLADÝ ZDRAVOTNÍK

2. miesto – A.Čavajdová, M.Jureková, T.Švaňová
L.Šujanská, E.M.Božeková (7.A)
regionálne kolo

ĽAHKÁ ATLETIKA – okresné kolo

1. miesto – Michal Kučera (6.B)
beh na 1000 m
1. miesto – Barbora Fojtíková (9.A)
hod kriketovou loptičkou
1. miesto – Júlia Kopasová (9.A)
beh na 300 m
3. miesto – Júlia Kopasová (9.A)
beh na 60 m
3. miesto – Patrícia Kekelyová (9.A)
vrh guľou
1. miesto – Kopasová J., Kadáková M., Chyláková N., Fojtíková B.
štafeta 4 x 60 m dievčatá
2. miesto – družstvo dievčat

HĽADÁME NOVÉHO JOZEFA PLACHÉHO – krajské kolo

1. miesto – Michal Kučera (6.B) – postup na celoslovenské kolo

Úspechy 2009/2010

FLORBAL

Starší žiaci – 2. miesto

Staršie žiačky – 1. miesto

Mladší žiaci – 2. miesto

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

2. miesto – Martinka Doová (7.A)
okresné kolo – kategória A
4. miesto – Janka Vlčková (7.A)
okresné kolo – kategória A
3. miesto – Radoslav Chládek
okresné kolo – kategória B
4. miesto – Dávid Súkeník (8.A)
okresné kolo – kategória B

OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU

3. miesto Michaela Chovancová
okresné kolo – kategória A
4. miesto – Martin Plevko (8.A)
okresné kolo – kategória A

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

3. miesto – Patrícia Juríčková (5.B)
okresné kolo 5. ročník
5. miesto – Ivanka Baliarová, Ľubka Oravcová (5.B)
okresné kolo 5. ročník

1. miesto – Peter Jurák (9.A)
okresné kolo – 9. ročník
úspešní riešitelia: Adriána Čelková, Radoslav Chládek
okresné kolo – 9. ročník

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

1. miesto – Ivanka Baliarová (5.B)
okresné kolo – kategória 5. ročník
3. miesto – Filip Mihalda (5.B)
okresné kolo – kategória 5. ročník
1. miesto – Pavol Súkeník (6.B)
okresné kolo – kategória 6. ročník
1. miesto – Tátiana Staníková (7.A)
okresné kolo – kategória 7. ročník
3. miesto – Martinka Doová (7.A)
okresné kolo – kategória 7. ročník
2. miesto – Dávid Súkeník (8.A)
okresné kolo – kategória 8. ročník
3. miesto – Filip Švábik (8.A)
okresné kolo – kategória 8. ročník
1. miesto – Peter Jurák (9.A)
okresné kolo – kategória 9. ročník

BASKETBAL

2. miesto – družstvo dievčat
okresné kolo
2. miesto – družstvo chlapcov
okresné kolo

ORION FLORBAL CUP

1. miesto – družstvo mladších dievčat
okresné kolopostup do krajského kola
1. miesto – družstvo mladších chlapcov
okresné kolopostup do krajského kola
2. miesto – družstvo starších dievčat
okresné kolo
2. miesto – družstvo starších chlapcov
okresné kolo
2. miesto – družstvo mladších dievčat
krajské kolo

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

1. miesto – Nikola Mečárová (8.A)
okresné kolo
7. miesto – Peter Jurák (9.A)
krajské kolo

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

2. miesto – Dávid Súkeník (8.A)
okresné kolo
3. miesto – Martin Plevko (8.A)
okresné kolo

PYTAGORIÁDA

1. miesto – Filip Švábik (8.A)
okresné kolo
1. miesto – Michal Lehotský (3.A)
okresné kolo
2. miesto – Alžbeta Vaňková (3.A)
okresné kolo
1. miesto – Ľubica Papanová (4.A)
okresné kolo
3. miesto – Klaudia Papanová (4.A)
okresné kolo

Jednota FUTBAL cup

2. miesto – mladší chlapci
okresné kolo
2. miesto – dievčatá
okresné kolo

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA kategória E „Poznaj a chráň“

1. miesto – Marek Macúš (7.C)
okresné kolo – botanika
2. miesto – Alžbeta Božeková (8.A)
okresné kolo – zoológia
1. miesto – Filip Švábik (8.A)
okresné kolo – geológia

BEH OSLOBODENIA KNM

2. miesto – Veronika Tichá (5.A)
kategória najmladšie žiačky
3. miesto – Laura Janíčková (5.A)
kategória najmladšie žiačky
1. miesto – Matúš Michalec (5.C)
kategória najmladší žiaci
3. miesto – Gúcky Patrik (5.A)
kategória najmladší žiaci
1. miesto – Michal Kučera (5.B)
kategória mladší žiaci

Úspechy 2008/2009

Olympiáda zo slovenského jazyka

1. miesto Matúš Vaňko 9.A
okresné kolo

Streľba zo vzduchovej pušky ZŠ

1. miesto – družstvo chlapci
(P.Rebeťák, B.Chillý, M.Sládek)
okresné kolo

Kysucký pohár 2008 – Pretek turistickej zdatnosti

4. miesto – družstvo Nábrežník
regionálne kolo

1.miesto – mladšie žiačky
(D.Maxianová 6.B, K.Košútová 6.A)
1.miesto – mladší žiaci
(F.Maxian a F.Šteiniger 6.B)
3.miesto – starší žiaci
( T.Čadecký 7.C, T.Orieščik 7.A)
1.miesto – staršie žiačky
(B.Fojtíková a P.Kekelyová 7.A)

Olympiáda z nemeckého jazyka

3. miesto – Miriama Micháliková 9.A
5. miesto – Rastislav Galvánek 9.A
okresné kolo kategória B

4.miesto – Martin Plevko 7.A
5.miesto – Filip Švábik 7.A
okresné kolo kategória A

Matematická olympiáda 9. ročník

3. miesto – Martin Jurák 9.A (úspešný riešiteľ krajského kola)
4. miesto – Martin Čelko 9.A
okresné kolo

Olympiáda z anglického jazyka

1. miesto – Dávid Súkeník 7.A
3. miesto – Adam Vaňko 7.A
okresné kolo kategória A

2. miesto – Romanka Doová 9.A
3. miesto – Matúš Vaňko 9.A
okresné kolo kategória B

4. miesto – Dávid Súkeník 7.A
krajské kolo

Geografická olympiáda

1. miesto – pavol Súkeník 5.A
okresné kolo – 5.ročník (jediný úspešný riešiteľ)

1. miesto – Tatiana Staníková 6.A
okresné kolo – 6.ročník

1. miesto – Dávid Súkeník 7.A
okresné kolo – 7.ročník
2. miesto – Filip Švábik 7.A
okresné kolo – 7.ročník

1. miesto – Dávid Brezina 8.A
okresné kolo – 8.ročník
2. miesto – Peter Jurák 8.A
okresné kolo – 8.ročník

1. miesto – Martin Jurák 9.A
okresné kolo – 9.ročník
2. miesto – Dáša Gajdlanová 9.A
okresné kolo – 9.ročník
4. miesto – Matúš Vaňko 9.A
okresné kolo – 9.ročník

SUPERCHYTY

víťazstvo družstva 9.A v súťaži STV nad ZŠ Kysucký Lieskovec
(M.Dubovská,M.Vaňko,A.Čičalová,R.Mazur)

PLÁVANIE

1. miesto 50m voľný spôsob – Rasťo Galvánek 9.A
2. miesto 50m voľný spôsob – Jakub Jantulík 8.A
okresné kolo

1. miesto 100 m voľný spôsob – Rasťo Galvánek 9.A
okresné kolo

2. miesto 100m prsia – Zuzana Šurabová 9.A
3. miesto 100m prsia – Petra Valíková 9.A
okresné kolo

1. miesto 50 m voľný spôsob – Rasťo Galvánek 9.A
krajské kolo

1. miesto 100 m voľný spôsob – Rasťo Galvánek 9.A
krajské kolo

4. miesto 100 m voľný spôsob – Rasťo Galvánek 9.A
majstrovstva Slovenska

5. miesto 50 m voľný spôsob – Rasťo Galvánek 9.A
majstrovstva Slovenska

NESTLE BASKETBAL CUP 2009

2. miesto – družstvo dievčat
3. miesto – družstvo chlapcov
okresné kolo

STLONÝ TENIS

2. miesto – družstvo chlapcov (R. Belák, M. Rezetka, Ľ. Cabada, M.Piják)
okresné kolo

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

2. miesto – Peter Jurák 8.A
okresné kolo – kategória 8. ročník

VOLEJBAL

2. miesto – družstvo dievčat
okresné kolo

VYBÍJANÁ

2. miesto – družstvo dievčat
okresné kolo

BIOLÓGIA

1. miesto – Marek Macúš 6.C
okresné kolo biologická olympiáda kategória E – botanika

3. miesto – František Kostúr 6.C
okresné kolo biologická olympiáda kategória E – zoológia

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 8. ROČNÍK

2. miesto – Radoslav Chládek 8.A
okresné kolo
3. miesto – Lukáš Cibula 8.A
okresné kolo

HÁDZANÁ

2. miesto – družstvo chlapcov (M.Jurák,P.Jurák,Justh,B.Osika,M.Piňák,M.Ďuriak,L.Franc,J.Kubík)
okresné kolo

BEH OSLOBODENIA MESTA

2. miesto – Matúš Michalec 4.C
najmladší žiaci

ĽAHKÁ ATLETIKA

1. miesto – družstvo dievčat
okresné kolo
3. miesto – Martin Čelko 9.A
vrh guľou
1. miesto – Julka Kopasová 7.A
beh na 60 m
2. miesto – Veronika Škoríková 8.B
beh na 60 m
1. miesto – Julka Kopasová 7.A
beh na 300 m
2. miesto – Veronika Škoríková
beh na 300 m
1. miesto – Monika Dubovská 9.A
skok do diaľky
1. miesto – Monika Dubovská 9.A
hod kriketovou loptičkou
2. miesto – Zuzka Šurabová 9.A
hod kriketovou loptičkou
1. miesto – Zuzka Šurabová – 9.A
vrh guľou
1. miesto – štafeta dievčat 4 x 60 m
3. miesto – Peter Jurák 8.A
hod kriketovou loptičkou

RASTLINY A ZVIERATÁ NAŠICH LESOV

1. miesto – družstvo Veveričky (T. Jaššová. M. Mičianová, M. Nemcová) – 5. ročník
okresné kolo
3. miesto – družstvo Mladí výskumníci (P. Pažičan, M.Roman, A, Čavajdová) – 5. ročník
okresné kolo

Úspechy 2007/2008

Dejepisná olympiáda HIMAVIT
Mária Chovancová 9.B
1.miest, regionálne kolo
Anna Ondrúšková 8.B
1.miesto, regionálne koloKristína Fábiková 7.D
1.miesto, regionálne koloDávid Brezina 6.A
1.miesto, regionálne kolodružstvo žiakov 6 .- 9. roč.
1.miesto, regionálne kolo

Minifutbal

družstvo st. chlapcov 8-9 roč.
1.miesto, okresné kolo

Vybíjaná

družstvo dievčat 5-6. roč.
1.miesto, okresné kolo

Basketbal

družstvo chlapcov 8-9. roč.
2.miesto, okresné kolo, 3. miesto v Mestskej basketbalovej lige

družstvo dievčat 8-9 roč.
2.miesto, okresné kolo, 1.miesto v okresnej volejbalovej lige

Volejbal

družstvo chlapcov 9.A, 9.B
1.miesto, okresné kolo

družstvo dievčat 8-9 roč.
2.miesto, okresné kolo

Vybíjaná – Pohár CVČ

družstvo dievčat 5-6 roč.
2.miesto, okresné kolo

Slávik Slovenska kat. I

Lucia Čelková 3.B
2.miesto, okresné kolo

Nina Kavacká 2.B
1.miesto, okresné kolo

Hliadka mladých zdravotníkov

družstvo žiakov 5.-9.
4.miesto, regionálne kolo

družstvo žiakov 1.-4.
1.miesto, regionálne kolo

Olympiáda Aj kat. 1A

Romanka Dóová 8.A
4.miesto, okresné kolo

Dávid Súkeník 6.A
2.miesto, okresné kolo

Peter Jurák 7.A
1.miesto, okresné kolo

Olympiáda Aj kat. 1B

Dáša Baliarová 9.A
1.miesto, okresné kolo

Pytagoriáda 7. ročník

Peter Jurák 7.A
2.miesto, okresné kolo

Pytagoriáda 6. ročník

Filip Švábik 6.A
1.miesto, okresné kolo

MOZ 6. ročník

Barbora Fojtíková 6.A
1.miesto, okresné kolo

Chemická olympiáda

Jozef Jančiga 9.A
3.miesto, okresné kolo

Plávanie

Rastislav Galvánek 8.A plávanie 50m kraul 1.miesto krajské, postup na celoslovenské kolo
Rastislav Galvánek 8.A plávanie 100m kraul 2.miesto krajské
Jakub Jantulík 7.A plávanie 50m kraul 2.miesto okresné
Alena Dršmanová 9.B plávanie 50m kraul 2.miesto okresné
Rastislav Galvánek 8.A plávanie 100m kraul 1.miesto okresné
Rastislav Galvánek 8.A plávanie 50m kraul 1.miesto okresné

Geografická olympiáda

Dávid Súkeník 6.A Geografická olympiáda 1.miesto krajské
Juraj Jopek 9.A Geografická olympiáda 3.miesto okresné
Martin Jurák 8.A Geografická olympiáda 3.miesto okresné
Matúš Vaňko 8.A Geografická olympiáda 1.miesto okresné
Peter Jurák 7.A Geografická olympiáda 2.miesto okresné
Dávid Brezina 7.A Geografická olympiáda 1.miesto okresné
Dávid Súkeník 6.A Geografická olympiáda 2.miesto okresné
Filip Švábik 6.A Geografická olympiáda 1.miesto okresné

Rastliny a zvieratá našich lesov

družstvo 5.B, 5.C Rastliny a zvieratá našich les 1.miesto okresné

Biologická olympiáda

Filip Švábik 6.A Bio-olympiáda botanika 1.miesto okresné
Lukáš Jakubík 9.A Bio-olympiáda zoológia 1.miesto okresné

Ľahká atletika

družstvo chlapcov, 1.miesto v okresnom kole, postup na kraj
družstvo dievčat, 2. miesto v okresnom kole
Lukáš Jakubík 9.A, 3. miesto vrh guľou
Peter Chupáč, 2. miesto v štafete na 4x60m, 2. miesto v behu na 1000 m