Úspechy 2013/2014

Testovanie 9 – 2014

1. miesto v rámci Žilinského kraja a umiestnenie v osmičke najlepších základných škôl v SR. Ocenenie Miniosterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nálepkou Naj škola

Mladý záhradkár – okresné kolo, celoslovenské kolo (Piešťany 2014)

2. miesto – Denisa Fujašová (6.A) – kategória II

Ľahká atletika – okresné kolo

2. miesto – Matthias Madigár (9.A) – beh na 60 m
1. miesto – Kristián Thone (8.C) – beh na 300 m
2. miesto – Veronika Tichá (9.B) – beh na 300 m
1. miesto – Adriána Hrubá (8.B) – beh na 800 m
3. miesto – Kristián Novák (9.A) – hod kriketkou
3. miesto – Kristína Halúsková (8.B) – hod kriketkou
1. miesto – Laura Janíčková (9.B) – vrh guľou
1. miesto – Kristián Novák (9.A) – vrh guľou
2. miesto – družstvo dievčat – celkové poeadie družstiev

Slávik Slovenska – okresné kolo

1. miesto – Nina Kavacká (8.B) – kategória III

Olympiáda zo slovenského jazyka – celoslovenské kolo

2. miesto – Laura Janíčková (9.B)

Beh oslobodenia KNM

1. miesto – Mária Minaríková – kategória mladšie žiačky
3. miesto – Natália Fraňová – kategória mladšie žiačky
3. miesto – Adriána Hrubá – kategória staršie žiačky

Biologicka olympiáda – okresné kolo

1. miesto – Martin Handlovský (7.C) – kategória Botanika
1. miesto – Matúš Červienka (8.A) – kategória Zoológia
3. miesto – Denisa Fujašová (6.A) – kategória Zoológia

Vybíjaná – okresné kolo

1. miesto – družstvo dievčat

Malý futbal „Školský pohár – Dôvera“ – okresné kolo

1. miesto – družstvo mladších chlapcov

Hádzaná – krajské kolo

1. miesto – družstvo chlapcov

Matematická olympiáda – okresné kolo

1. miesto – Martina Kyklošová – kategória 7. ročník
2. miesto – Tomáš Štefanka – kategória 6. ročník

Krása slova – súťaž v umeleckom prednese – okresné kolo

2. miesto – Katarína Kekelyová – próza III. kategória
3. miesto – Simona Vlčková – próza I. kategória
Volejbal – okresné kolo:

1. miesto – družstvo dievčat

Pytagoriáda – okresné kolo:

3. miesto – Tomáš Štefanka – kategória 6. ročník

2. miesto – Ľubica Papánová (8.A) – kategória 8. ročník

3. miesto – Klaudia Papánová (8.A) – kategória 8. ročník

Basketbal žiakov a žiakov ZŠ – okresné kolo

1. miesto – chlapci

3. miesto – žiačky

Olympiáda zo slovenské ho jazyka – krajské kolo

1. miesto – Laura Janíčková (9.B)

Geografická olympiáda – okresné kolo

1. miesto – Lucia Ondrušková – kategória 5. ročník

2. miesto – Patrik Šustek  – kategória 5. ročník

1. miesto – Natália Fraňová – kategória 6. ročník

2. miesto – Denisa Fujášová – kategória 6. ročník

1. miesto – Alžbeta Vaňková – kategória 7. ročník

2. miesto – Matúš Kohút – kategória 7. ročník

3. miesto – Martina Kyklošová – kategória 7. ročník

1. miesto – Marcel Vasiľák – kategória 8. ročník

3. miesto – Daniel Illko – kategória 8. ročník

2. miesto – Filip Mihalda – kategória 9. ročník

3. miesto – Ľubomíra Oravcová – kategória 9. ročník

Matematická olympiáda

3. miesto – Lucia Ondrúšková (5.C) – kategória 5. ročník

Stolný tenis – okresné kolo družstiev

1. miesto – dievčatá (Tichá,Janíčková,Beláková, Mihaldová)

Olympiáda z nemeckého jazyka – okresné kolo

2. miesto – Michal Haluza – kategória B

Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo

Kategória A

1. miesto – Tomáš Karnet (ZŠ Nábrežná)

Kategória B

3. miesto – Petronela Lukáčová

4.miesto – Ľubomíra Oravcová

Vianočný turnaj vo vybíjanej dievčat (CVČ)

1. miesto – dievčatá ZŠ Nábrežná ulica

Vianočný turnaj v minifutbale – najmladší žiaci (CVČ)

2. miesto – chlapci ZŠ Nábrežná ulica A

3. miesto – chlapci ZŠ Nábrežná ulica B

Streľba zo vzduchovky – okresné kolo

1. miesto – Róbert Židek (7.B) – starší žiaci

Olympiáda zo slovenského jazyka – okresné kolo 

1. miesto – Laura Janíčková (9.B)