Úspechy 2014/2015

OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU

1. miesto Michal Haluza (9.A)
okresné kolo – kategória B

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

2. miesto Tomáš Karnet (8.A)
okresné kolo – kategória B

CEZPOĽNÝ BEH

2. miesto – družstvo dievčat a 3. miesto družstvo chlapcov
okresné kolo – kategória A

BASKETBAL

3. miesto družstvo dievčat a 2. miesto družstvo chlapcov
okresné kolo – kategória A

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo

1. miesto Natália Fraňová (7.A) kategória 6. a 7. ročník

2. miesto Denisa Fujášová (7.A) kategória 6. a 7. ročník

3. miesto Marek Čuraj (7.A) kategória 6. a 7. ročník

1. miesto Daniel Ilko (9.A) kategória 8. a 9. ročník

2. miesto Marcel Vasiľák (9.A) kategória 8. a 9. ročník

PYTAGORIÁDA – okresné kolo

1. miesto Ľuboš Javorík  (3.A) – kategória 3. ročník

2. miesto Lukáš Martiška  kategória (4.B) – 4. ročník

3. miesto Alžbeta Vaňková (8.A) –  kategória 8. ročník

1. miesto Lehotský Michal  (8.A) – kategória 8.  ročník

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo

3. miesto Daniel Ilko (9.A)

HÁDZANÁ – okresné kolo, krajské kolo

1. miesto družstvo chlapcov

FLORBAL – Okresné kolo

2. miesto družstvo chlapcov

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA – okresné kolo

3. miesto Marcel Vasiľák (9.A)

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – okresné kolo

2. miesto Adriana Janíčková  (4.C)  – kategória II (poézia)

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo

2. miesto Rebeka Panáková (7.A)  – kategória 7. ročník

2. miesto Lucia Ondrúšková (6.C)  – kategória 6. ročník

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – „Poznaj a chráň“ – okresné kolo

2. miesto Denisa Fujašová (7.A)  – kategória Botanika

1. miesto Matúš Červienka (9.A)  – kategória Zoológia

3. miesto Regina Jančigová (6.C)  – kategória Zoológia

VYBÍJANÁ – okresné kolo

1. miesto družstvo dievčat

ŠKOLSKÝ POHÁR – Dôvera – okresné kolo v malom futbale

2. družstvo chlapcov – mladší žiaci

McDONALD´S CUP – okresné kolo v malom futbale

2. družstvo chlapcov – najmladší žiaci

FEEL THE ENGLISH IN VERSES – okresné kolo v prednese v anglickom jazyku

3. miesto Denisa Fujašová (7.A)  – kategória próza

1. miesto Kristína Čavajdová (9.B)  – kategória poézia

2. miesto Nina Kavcká (9.B)  – kategória Interpretácia neznámeho textu

3. miesto Lívia Kubalová (6.A)  – kategória Interpretácia neznámeho textu

ĽAHKÁ ATLETIKA – okresné kolo

2. miesto Natália Fraňová (7.A)  – beh na 60 m

1. miesto Adriána Hrubá (9.B) – beh na 800 m

3. miesto Natália Fraňová (7.A) – beh na 800 m

3. miesto Mária Mináriková (8.C) – beh na 300 m

1. miesto Romana Žilková ( 7.B) – skok do diaľky

2. miesto Kristína Halúsková (9.B) – vrh guľou

3. miesto Alexandra Mária Svrčková (8.A) – vrh guľou

3. miesto Adriána Hrubá  (9.B) – hod kriketkou

1. miesto Ondrej Lisko (8.A) – beh na 60 m

1. miesto Tomáš Ovečka (9.A) – beh na 300 m

2. miesto Dávid Gavlas (9.B) – beh na 300 m

3. miesto Juraj Ščamba (8.C) – beh na 1000 m

1. miesto Ondrej Lisko (8.A) – skok do diaľky

2. miesto Matúš Hrubý (9.A) – skok do diaľky

1. miesto štafeta chlapcov na 4 x 60 m

3. miesto Matúš Hrubý (9.A) – hod kriketkou

2. miesto družstvo chlapcov – súťaž družstiev

1. miesto družstvo dievčat – súťaž družstiev