Úspechy 2015/2016

CEZPOĽNÝ BEH – okresné kolo družstiev

1. miesto – staršie žiačky

VIANOČNÝ ZVONČEK – okresné kolo

1. miesto Tamara Šughová (4.A) kategória 1. až 4. ročník

2. miesto Miroslava Paľúchová (6.C) a Nikol Kohútová (7.A)  kategória 5. a 9. ročník

POČÍTAČ  MOJ POMOCNÍK – okresné kolo

2. miesto Marek Čuraj  (8.A)

cana komisie – Šimon Michalenko  (8.B)

OCHRANÁRIK OČAMI DETÍ – výtvarná súťaž – okresné kolo

1. miesto Samuel Jantulík (5.B)

2. miesto Marek Dolinay (5.B)

3. miesto Andrea Žilková (5.B)

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA – okresné kolo

1. miesto – Denisa Fujašová (8.A)

4. miesto – Denisa Fujašová – krajské kolo

VIANOČNÝ TURNAJ O POHÁR RIADITEĽKY CVČ – okresné kolo

1. miesto najmladší chlapci – sálový futbal

1. miesto staršie dievčatá – vybíjaná

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA – okresné kolo

1. miesto Lucka Karnetová (7.A) kategória A

2. miesto Michaela Okapalová (9.C)   kategória B

OLYMPIÁDA Z GEOGRAFIE – okresné kolo

1. miesto Natália Fraňová (8.A)  – kategória E (8. a 9. ročník)

1. miesto Lucia Ondrušková (7.C) – kategória F (6. a 7. ročník)

2. miesto Ivana Hulínová (7.B) – kategória F (6. a 7. ročník)

3. miesto Katarína Hurtošová (7.C)  – kategória F (6. a 7. ročník)

4. miesto Ester Šughová (7.C) – kategória F (6. a 7. ročník)

1. miesto Adam Lachman (5.C)  – kategória G (5. ročník)

2. miesto Jakub Popalnúch (5.C) – kategória G (5. ročník)

OLYMPIÁDA Z BIOLÓGIE – okresné kolo

2. miesto Denisa Fujašová  (8.A) kategória C (12. miesto – krajské kolo)

2. miesto Martina Kyklošová (9.A) kategória C

OLYMPIÁDA Z DEJEPISU – okresné kolo družstiev

1. miesto – Denisa Fujašová (8.A) – kategória D – 8. ročník

FLORBAL – okresné kolo

3. miesto – starší žiaci

STOLNÝ TENIS – okresné kolo družstiev

3. miesto – starší žiaci

PYTAGORIÁDA – okresné kolo

1. miesto – Denisa Fujašová (8.A) – kategória 8. ročník

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – dekanátne kolo

2. miesto – Lívia Kastanarasová, Denisa Fujašová , Gabriela Šidlová  (8.A)

HÁDZANÁ – okresné kolo

1. miesto – starší chlapci

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – okresné kolo

2. miesto – Matúš Máca (6.A) – II. kategória – poézia

2. miesto – Aneta Staníková (6.B) – II. kategória – próza

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo

1. miesto Rebeka Panáková (8.A) kategória 8. ročník

2. miesto Natália Fraňová (8.A)  kategória 8. ročník

JAZYKOVÝ KVET – krajské kolo recitačnej súťaže

1. miesto Gabriela Šidlová (8.A) kategória Ruský jazyk

JAZYKOVÝ KVET – celoslovenské kolo recitačnej súťaže

1. miesto Gabriela Šidlová (8.A) kategória Ruský jazyk

VOLEJBAL- okresné kolo

1. miesto – staršie žiačky

FEEL ENGLISH IN VERSES – okresné kolo recitačnej súťaže

2. miesto Denisa Fujašová (8.A) kategória próza

3. miesto Michaela Okapalová (9.C) kategória interpretácia neznámeho textu

SLÁVIK SLOVENSKA – okresné kolo speváckej súťaže

2. miesto Miroslava Paľúchová (6.C). kategória II

OLYMPIÁDA Z BIOLÓGIE – okresné kolo

1. miesto Simona Trnovcová  (7.A) kategória D

2. miesto Martin Do (7.A) kategória D

3. miesto Katarína Hurtošová  (7.C) kategória D

4. miesto Ester Šughová (7.C) kategória D

MALÝ FUTBAL – Dôvera – okresné kolo družstiev

3. miesto – mladší chlapci

MALÝ FUTBAL – McDONALDS CUP – okresné kolo družstiev

2. miesto – najmladší chlapci

ĽAHKÁ ATLETIKA – okresné kolo

1. miesto Romana Žilková ()  – beh na 60 metrov

1. miesto Lucia Ondrušková (7.C) – beh na 800 metrov

3. miesto Natália Fraňová (8.A) – beh na 800 metrov

2. miesto Rebeka Panáková (8.A)  – vrh guľou

3. miesto Alexandra Svrčková (9.A) – vrh guľou

3. miesto Mária Minariková (9.C)  – hod kriketkou

2. miesto Ondrej Lisko () – beh na 60 metrov

3. miesto Martin Doo (7.A) – beh na 60 metrov

2. miesto Jakub Phan (7.C) – beh na 1000 metrov

3. miesto Teodor Heglasik (8.B) – beh na 1000 metrov

1. miesto Ondrej Lisko () – skok do diaľky

1. miesto Matej Fraštia (9.B) – vrh guľou

2. miesto Michal Jačmeník () – vrh guľou

1. miesto Matej Fraštia (9.B) – hod kriketkou

2. miesto Michal Jačmeník () – hod kriketkou

3. miesto štafeta 4 x 60 metrov chlapci

2. miesto družstvo dievčat – súťaž družstiev

1. miesto družstvo chlapcov – súťaž družstiev

ĽAHKÁ ATLETIKA – žiacka liga – okresné kolo

2. miesto družstvo ZŠ Nábrežná KNM – celkové poradie škôl po druhom kole prvého ročníka

OKRENÉ KOLO SÚŤAŽE SO ZÁHRADKARSKOU TÉMATIKOU

1. miesto – Denisa Fujašová – kategória 2