Úspechy 2017/2018

1. Cezpoľný beh: D – 1.m. Hrubá, Žilková, Vlčková Michaela – súťaž družstiev,

jednotlivci: 1.m. Hrubá

CH – 3.m. Do, Martiška, Trnovec

2.Stolný tenis: 3.m. dievčatá: Ondrejášová, Juráková, Masnicová, Vlčková Soňa

2.m.. chlapci: Rebeťák, Pečalka, Lach, Jantulík

3. Basketbal: 1.m. chlapci: Drnda, Do, Vydra, Múčka, Phan, Galvánek Martikán

2.m dievčatá: Jurkovičová, Kalužná, Žilková Daniela, Andrea, Trnovcová Simona

4.Volejbal: 2.m. dievčatá: Jurkovičová, Kalužná, Juráková, Pajtášová,,

5.Florbal: 2.m. chlapci Drnda, Do, Kohút, Martiška, Múčka, Phán

6. Hádzaná: 3.m. Javorík, Kopas, Čuraj, Kaňuk, Lulek T., Máca M. Pirník, Truchlík

7.Futbal: 2.m. mladší žiaci: Caban, Čuraj, Dršman, Kohút, Lulek T., Vnuk, Pečalka, Trnovec, Kameništiak

1.m. starší chlapci: Bojda, Do, Drnda, Jantošík, Vydra, Múčka, Phán, Veselý

8.Vybíjaná: 1.m. Absolonová, Cupcová, Gočová, Machynková, Martinčeková, Melicherová, Šughová, Turčániová, Vllčková Michaela, Simona,Žilková Daniela, Andrea – postup na KK

9.Atletika: 2.m družstvo dievčat: Žilková Daniela, Andrea, Vlčková Michaela, Simona, Hrubá, Jančigová, Jurkovičová Phillippiová

Jednotlivci: 800m: 1.m. Hrubá,  diaľka: 1m.Vlčková M., 2..Hrubá   3.m. Žilková Daniela

Guľa: 2.m. Jančigová    3.m. Jurkovičová

60m. 3.m. Žilková Daniela

300m. 2.m Žilková Andrea

10. Hľadáme nových olympionikov:

600m: 3.m. Adriana Hrubá

1000m. 2.m.Lukáš Martiška,

60m: 2.m Ján Trnovec – postup na celoslovenské kolo – Dubnica /september/

MATEMATIKA:

1.Matematická olympiáda: 5.ročník

Úspešní riešitelia: 5.B tr. Terézia Biela, Dominik Šopor, Dina Zhan, Matúš Truchlík: Jantošíková

 5.C tr: Michal Máca, Monika Holíková, Nina Trnovcová, Ema Bugánová: Drexlerová

6.ročník: 1.m. Matej Pirník: 6.A  – Kavacká

Úspešní riešitelia: 6.B: Dávid Masnica, Šimon Čuraj : Palica

9.ročník: 3.m. Katarína Hurtošová: 9.C – Palica

2.Pytagoráda: 5.ročník: 

5.B Terézia Biela Matúš Truchlík: Jantošíková

6.ročník

Ľuboš Javorík , Matej Pirník 6.A – Kavacká

Juliana Kormanová: 6.D – Bodóová

7.ročník

2.m. Adrián Dubovský: 7.A – Kováčová

8.ročník

Ivana Hvolková: 8.A    Jantošíková

Biblická olympiáda

3.m. 7.C: Poplanúch, Buttová, Gavlasová    Ochoničanová

Hudobná výchova   

OK : Vianočný zvonček : 3.m   Alexandra Daniela Ganani : 6.B – Štefánková

Slávik Slovenská: 2.m. Miroslava Paľuchová.: 8.C Štefánková 

Slovenský jazyk:  

 Šaliansky Maťko  : 2.m. Viktória Jančigová: 6.D –  Svrčková   

                                         3.m..Nina Trnovcová:5.C – Ševčíková

Hviezdoslavov Kubín:  2.m. Viktória Jančigová: 6.D Svrčková

                                                 3.m. Ivana Hvolková: 8.A – Chupáčová 

Geografia 

5.ročník   2.m. Dina Zhan: 5. B – Vlčáková   

                     3.m. Michal Máca: 5.C – Vlčáková

                     5.m. Mária Žuborová 5.A – Vlčáková   

6.-7.ročník: 1.m. Marek Dolinay: 7.A – Jantošíková

8. – 9. ročník: 1.m  Katka Hurtošová 9.C – Palicová

                          2.m. Lucia Ondrušková 9.C – Palicová

Biológia

Rastliny a zvieratá našich lesov:

1.m. družstvo: Katarína Bačová, Diana Smolková, Dina Zhan, Tamara Rudincová: 5.B – Vaňková

Olympiáda kategória D – mladší žiaci:

3.m. Marianna Svrčková – 7.C  Vaňková

4.m Jakub Poplanúch – 7.C  Vaňková

Tamara Šughová: 6.A

5.m.Lukáš Martiška: 7.B Galgaňáková

6.m.Alexandra Ganani: 6.B,    Terézia Hurtošová 7.C

7.Michaela Vlčková: 6.A

8.mMichal Poštek:6.B     

9.m. Marek Dolinay:7.B    

11.m. Martina Chládeková:6.B

Kategória C – starší žiaci: 1.m. Katka Hurtošová: 9.C Vaňková

                                                      2.m. Nora Lendelová: 9.C

                                                      3.m.Monika Kubíková: 9.C

Mladý záhradkár:

2.m.Alexandra Ganani: 6.B Podoláková

3.m.Martina Chládeková: 6.B

4.m.Michal Poštek: 6.B

Výtvarná výchova

Vesmír očami detí : Andrea a Daniela Žilková: 7.B – postup do celoslovenského kola- Kultánová

Cudzí jazyk

Recitácia:

Ema Bugánová:5.C – AJ – Hmírová

Ivana Hvolková: 8.A, Soňa Vlčková: 9.B –  RJ – Palicová

Aneta Staníková: 8.B NJ – Michelová

Jazykový kvet: celoslovenské kolo – RJ:  2.m. Martin Do  9.A – Palicová

Olympiáda: Kategória 1A

1.m. Nicolas Tomaníček:6.A  – AJ  – Madigárová Kubišová

2.m. Adam Lachman:7.C  -AJ – Madigárová Kubišová

3.m.Martina Chladeková:6.B – AJ – Heľová

Kategória 1B

1.m. Lucia Karnetová: 9.A – AJ-  Ondrejášová

2.m.Dominika Šteinigerová:8.A – AJ – Ondrejášová

3.m. Tatiana Ondrušová: 8.B – AJ-  Palicová