Úspechy 2018/2019

Okresné kolo v cezpoľnom behu – Kategória družstvá

 1. miesto ZŠ Nábrežná (dievčatá)

Technická olympiáda

 1. miesto ZŠ Nábrežná (Lukáš Martiška, Samuel Jantulík – obaja 8.B) – kategória starší žiaci
 2. miesto ZŠ Nábrežná (Nina Kvašňovská, 6.C) –kategória mladší žiaci

Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku

 1. miesto Matúš Máca ZŠ Nábrežná

Let’s make friends – súťaž družstiev v anglickom jazyku ( Jablunkov )

 1. miesto  ZŠ Nábrežná KNM (Alexandra Ganani , Martin Javorík , Michaela Hulínová , Nicolas Tomaníček )  1. kategória
 2. miesto ZŠ Nábrežná KNM (Amália Dadajová , Juraj Dadaj , Klára Oravcová , Ivana Hvolková ) 2. kategória

Minifutbal o pohár riaditeľky CVČ- najmladší žiaci

 1. miesto ZŠ Nábrežná KNM

Florbalová liga najmladší žiaci – 1.kolo

 1. miesto ZŠ Nábrežná KNM

Vianočný turnaj v halovom futbale okres KNM starší žiaci 

 1. miesto ZŠ Nábrežná KNM

Vianočný turnaj vibíjaná dievčatá 

 1. miesto ZŠ Nábrežná KNM

Technická olympiáda – okresné kolo

 1. miesto Lukáš Martiška (8.B)
 2. miesto Samuel Jantulík (8.B)
 3. miesto Nina Kvašňovská

Rastliny a zvieratá – okresné kolo (1. kolo)

 1. miesto – družstvo žiakov 5.B triedy (Ivo Martiška, Svetlana Kormanová, Vivien Padychová)
 2. miesto – družstvo žiakov 5.C triedy (D. Kováč, L. Hladová, Janíková)

Turnaj o Putovný pohár riaditeľky CVČ vo vybíjanej dievčat

 1. miesto ZŠ Nábrežná KNM

Vianočný zvonček – spevácka súťaž

 1. miesto – Klára Kavšňovská (3.B) – 2. kategória
 2. miesto Mirka Vlčková, Simonka Šutáková (7.D) 3. kategória

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo

 1. miesto – Nicolas Tomaníček  (7.A) – kategória A
 2. miesto – Dominika Šteinigerová (9.A) – kategória B

Stolný tenis – okresné kolo družstiev

 1. miesto – družstvo chlapcov ZŠ Nábrežná KNM (N. Pečalka, S. Jantulík, S. Jantulík, Š. Čuraj)
 2. miesto – družstvo dievčat ZŠ Nábrežná KNM (P. Ondrejášová, A. Janíčková, A. Hrubá, E. Berešíková)

Šaliansky Maťko  J. C. Hronského – okresné kolo

 1. miesto – Vivien Padychová (5.B)   II. kategória
 2. miesto –  Viktoria Jančigová (7.D) III. kategória

Biologická olympiáda – okresné kolo – kategória C

 1. miesto Jakub Poplanúch (8.C) a Marek Dolinay (8.B)
 2. miesto Lukáš Martiška (8.B)
 3. miesto Terézia Hurtošová (8.C)

Geografická olympiáda – okresné kolo

 1. miesto Marek Dolinay (8.B) – kategória 8. a 9. ročník
 2. miesto Macúš Máca (9.A) – kategória 8. a 9. ročník
 1. miesto Adam Hruška – kategória 5. ročník
 2. miesto Ivan Martiška – kategória 5. ročník

Matematická olympiáda – okresné kolo

 1. miesto Adam Hruška (5.C) a Ivan Martiška (5.B) (rovnako body) – kategória 5.ročník
 2. miesto Matúš Máca (9.A) a Emma Berešíková (9.B) – kategória 9.ročník

Malá liga florbal najmladších žiakov – okres KNM – 2. kolo

 1. miesto ZŠ Nábrežná 845/17, KNM – mladšie žiačky skupina B
 2. miesto ZŠ Nábrežná 845/17, KNM – mladší žiaci

Súťaž v minihádzanej – medziokresné 1. kolo (KNM, Čadca, Žilina)

 1.  miesto ZŠ Nábrežná 845/17, KNM – chlapci

Prednes ruskej poézie a prózy „Ruské kolo„ – krajské kolo

 1. miesto Simonka Šutáková (7.D) – kategória žiaci ZŠ
 2. miesto Ivanka Hvolková (9.A) – kategória žiaci ZŠ
 3. miesto Natálka Sýkorová (8.B) – kategória žiaci ZŠ

Olympiáda v anglickom jazyku – krajské kolo

 1. miesto Dominika Šteinigerová (9.A)

Rastliny a zvieratá našich lesov – Spiaci les – okresné kolo 2. časť

 1. miesto ZŠ Nábrežná KNM ( Ivan Martiška , Svetlana Kormanová , Vivien Padychová) – 5. ročník

Fyzikálna olympiáda – okresné kolo Kategória E

 1. miesto Matúš Máca ( 9.A)

Matematická olympiáda – okresné kolo

 1. miesto Dina Zhan (6.B) – kategória 6. ročník
 2. miesto Dávid Masnica (7.B) – kategória 7. ročník
 3. miesto Matej Pirník (7.A) – kategória 7. ročník

Jazykový kvet – krajské kolo

 1. miesto Amálka Dadajová (8.C) – kategória : próza anglický jazyk

    1.miesto Simonka Šutáková (7.D) – kategória : poézia ruský jazyk

    2.miesto Ivanka Hvolková (9.A) – kategória : poézia ruský jazyk

Biologická olympiáda kategória D – obvodné kolo

 
1. miesto – Aneta Pirníková (7.A)
2. miesto – Mária Žuborová (6.A)
4. miesto Katarína Bačová (6.B)
5. miesto – Martina Chládeková (7.B)
 

Krásy našej záhrady – celoslovenské kolo výtvarnej súťaže

1.miesto  – Nina Trnovcová (6.C)

Vesmír očami detí – regionálne kolo výtvarnej súťaže ocenené práce

Samuel Jantulík (8.B)

Aneta Pirníková (7.A)

Daniela Žilková (8.B)

Andrejka Žilková (8.B)

Rusko mojimi očami – Ruské rozprávky – celoslovenské kolo výtvarnej súťaže

1.miesto – Samuel Jantulík (8.B)

Rastliny a zvieratá našich lesov – Spiaci les – okresné kolo – celkové výsledky

 

1.miesto ZŠ Nábrežná KNM ( Ivan Martiška , Svetlana Kormanová , Vivien Padychová) – 5. ročník

 Slávik Slovenska – krajské kolo speváckej súťaže

 1.miesto – Ela Mičundová  (2.D)    kategória 1

 Jazykový kvet – celoslovenské kolo

 

4.miesto Amálka Dadajová (8.C) – kategória : próza anglický jazyk

2.miesto Simonka Šutáková (7.D) – kategória : poézia ruský jazyk