Virtuálna prehliadka školy

Virtuálna prehliadka celá škola hl. budova ( možnosť prechádzať sa virtuálne po škole)

Vestibul školy

Učebňa chémie

Učebňa fyziky

Učebňa informatiky č3

Špeciálna učebňa informatiky č1

Jazykové laboratórium č1

Jazykové laboratórium č2

Učebňa hudobnej výchovy

Výtvarný ateliér

Učebňa geografie

Školské dielne

Školská kuchyňa

Školská jedáleň

Školská telocvičňa

Školské fitko

Školské vonkajšie ihrisko

Školská záhrada

Školské átrium

Školská outdoorová učebňa

Virtuálna prehliadka 1-2 ročník na Komenského ul ( možnosť prechádzať sa virtuálne po škole)

Počítačová učebňa 1-2 ročník (Komenského ul.)

Trieda ( Komenského ul.)

ŠKD (Komenského ul.)

Vonkajšie ihrisko (Komenského ul.)