Voľné pracovné miesta

Základná škola, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Prijmeme do pracovného pomeru  na plný úväzok vyučenú kuchárku /kuchára/ s praxou. Jedná sa o prácu v školskej jedálni na obdobie 1 roka, s nástupom od 06.02.2023.

Požadované doklady:

  1. žiadosť o prijatie do zamestnania
  2. profesijný životopis
  3. doklady: o ukončenom vzdelaní
  4. preukaz na prácu s potravinami a hygienické minimum
  5. súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy  – www.zsnabreznaknm.sk)

Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

  • e-mailom na adresu: zsnabreznaknm1@gmail.com
  • poštou na adresu: ZŠ, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto
  • doklady zasielajte do 31.1.2023

Prosíme všetkých uchádzačov o zamestnanie , aby k zasielanej dokumentácii priložili aj vyplnený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez tohto súhlasu škola nebude môcť Vašu žiadosť uchovávať pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a Vaša žiadosť bude skartovaná.

Uchádzačov, ktorí nebudú vybratí na osobný pohovor nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za porozumenie.