Voľné pracovné miesta

Základná škola, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Prijmeme do pracovného pomeru na zástup počas dlhodobej PN, s nástupom ihneď:

učiteľ/ka pre 2.stupeň základnej školy s aprobáciou slovenský jazyk 

Požadované doklady: 

  1. žiadosť o prijatie do zamestnania
  2. profesijný životopis
  3. doklady o ukončenom vzdelaní
  4. súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy  – www.zsnabreznaknm.sk)

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Všetky požadované doklady zasielajte do  24.09.2021

K výberovému konaniu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú vybratí na základe splnenia všetkých požiadaviek a zaslaných dokladov. 

Uchádzačov, ktorí nebudú vybratí na osobný pohovor nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za porozumenie.

Momentálne nemáme žiadne voľné pracovné ponuky 🙂

Prosíme všetkých uchádzačov o zamestnanie , aby k zasielanej dokumentácii priložili aj vyplnený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez tohto súhlasu škola nebude môcť Vašu žiadosť uchovávať pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a Vaša žiadosť bude skartovaná.