Voľné pracovné miesta

Základná škola, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto

momentálne nemáme žiadne voľné pracovné ponuky 🙂

Prosíme všetkých uchádzačov o zamestnanie , aby k zasielanej dokumentácii priložili aj vyplnený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez tohto súhlasu škola nebude môcť Vašu žiadosť uchovávať pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a Vaša žiadosť bude skartovaná.