Voľné pracovné miesta

Základná škola, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto

MOMENTÁLNE NEMÁME ŽIADNE VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA 🙂

K výberovému konaniu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú vybratí na základe splnenia kvalifikačných predpokladov a zaslaných dokladov. 

Prosíme všetkých uchádzačov o zamestnanie , aby k zasielanej dokumentácii priložili aj vyplnený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez tohto súhlasu škola nebude môcť Vašu žiadosť uchovávať pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a Vaša žiadosť bude skartovaná.

Uchádzačov, ktorí nebudú vybratí na osobný pohovor nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za porozumenie.