• Aktivity Erasmus

    Príroda –pojem, ktorý sa naučia deti definovať už vo štvrtom ročníku na základnej škole. Veľmi dôležité je však prepájať teoretické vedomosti detí  s praxou. V dobe súčasných  klimatických zmien je nutné vysvetľovať význam ochrany prírody najmä…