Aká práca, taká pláca…

Našim deťom zo Školského klubu sa oplatilo takmer celé predvianočné obdobie tvoriť a pracovať. Dnes 7.6. sa totiž konalo prvé vystúpenie Sokoliarov pre deti zo ŠKD, na ktoré si deti vlastnoručne zarobili, a to tým, že vyrobili krásne výrobky, ktoré sme predávali na Vianočných trhoch. Vstupné sme zaplatili z výťažku z tejto akcie.

Na vystúpení sme mohli vidieť a dozvedieť sa najskôr zaujímavé informácie o niektorých druhoch sov, ktoré žijú aj na našom území. Deti si mali možnosť pohladkať viaceré z nich. Počas odborného výkladu nám operence lietali ponad hlavy (a to doslova). Niektorí sme sa dokonca chvíľami aj báli J

Presný let niektorých operencov  sme si mohli vyskúšať na vlastnej koži, my – vychovávateľky. Išlo doslova o milimetre, keď sokol letel tesne poza naše hlavy a ako vrcholné číslo nám preletel priamo popred tváre, ktoré sme mali vzdialené cca. 30cm od seba. Na záver nás svojou návštevou poctili obrovské orly. Bolo čo obdivovať. Deti mali autentický zážitok z týchto nádherných operencov…