Deň britskej kultúry 2014

7.mája sa na našej škole konal 3.ročník Dňa britskej kultúry – podujatia, ktoré vzniklo s cieľom podporiť vzájomnú spoluprácu škôl v oblasti anglického jazyka.

 

Tento rok sa tematické vyučovanie anglického jazyka konalo v 12 triedach a workshopy viedlo 7 pedagógov zo ZŠ Nábrežná a 5 pozvaní hostia. Angličtinárka D.Vnuková sa prostredníctvom interaktívnej tabule vybrala so žiakmi na Výlet do Londýna. Dejepisárka M.Mojtová žiakom predstavila Legendy a s nimi spojené slávne postavy. Zemepisárky M.Vlčáková a R.Jantošíková zostali v rámci svojho oboru pri geografickom spracovaní Británie a USA. E.Palicová umožnila žiakom spoznať anglické hrady a zámky a výtvarníčka Ľ. Kultánová pracovala so žiakmi na scenériách britských miest. Angličtinárka A.Ondrejášová nám svojou témou pripomenula, že leto sa blíži. So žiakmi rozvíjala konverzáciu Na letisku.

Medzi pozvanými bola majiteľka CK GadTours, p. Zatkuliaková, ktorá akciu spestrila vlastnými historkami z ciest po Británii. Ďalší pozvaní boli vyučujúce anglického jazyka z iných škôl a prišli spolu so svojimi žiakmi, aby aj oni mali možnosť zažiť školu trochu ináč. Vďaka A.Rolkovej zo ZŠ Gbeľany sa starší žiaci začítali do anglickej literatúry, piataci a šiestaci odhalili čaro anglických slovíčok cez pesničku s K.Račákovou zo ZŠ Povina. Pamiatky UNESCO v Británii priblížila žiakom S.Zipserová zo ZŠ Radoľa a L.Ponechalová zo ZŠ Dolinský potok rozhýbala menších športom a s tým spojenou angličtinou.

Deň britskej kultúry je síce ďalší deň strávený v škole, ale je plný britských prekvapení. S témou dňa sa žiaci stretávali všade – aj na chodbách. Vydavateľstvo Littera zapožičalo cudzojazyčné knihy na výstavku, žiačky 9.ročníka vytvorili na chodbe scenériu Londýna, vystavené boli pohľadnice, suveníry a veľkej obľube sa tešili donutky od kuchároch zo školskej jedálne ZŠ Nábrežná a muffinky upečené deviatačkou Gabikou Urbanovou a jej sestrou Soňou. Pri ozdobe muffín a predaji sladkých dobrôt pomáhali deviataci, ktorí o vzniku daných britských cukroviniek vytvorili projektové práce.

Deň britskej kultúry sa netýkal len žiakov druhého stupňa základnej školy. Vo vestibule sledovali tretiaci a štvrtáci londýnske videá: spoznali netradičné dopravné prostriedky ako metro a poschodový autobus doubledecker. A ako to už býva, žiaci si aj zasúťažili. Ten najšikovnejší z každej triedy získal sadu písacích pomôcok s londýnskou tematikou. Aktivity vo vestibule viedol tím ôsmakov z 8.C triedy.

 

Pedagógom, ktorí sa zúčastnili a našli si čas pripraviť aktivity do tvorivých dielní, srdečne ďakujeme. Zároveň patrí veľká vďaka kolektívu pani kuchárok ŠKJ, ktoré na akciu pripravili úžasné donutky. Ďakujeme, že nám pomáhate robiť školu zábavnejšou.

 

Jolana Madigárová Kubišová, organizátorka podujatia

 

mix1

Zanechať odpoveď