Návšteva včelnice.

Školský rok je už v plnom prúde. Žiaci získavajú nové a nové poznatky. Hovorí sa , že lepšie je raz vidieť , ako sto krát počuť. Preto sme s našimi šiestakmi 16. októbra navštívili priamo na včelnici v Hornom Vadičove pána včelára Miroslava Káčeríka, ktorí sa už dlhé roky aj spolu s manželkou Hankou venuje včeláreniu. Svoje skúsenosti veľmi radi odovzdávajú deťom a tak sa už stalo tradíciou, že na našej škole,  sa pravidelne naši žiaci stretávajú s pánom včelárom nielen na včelnici, ale aj na pôde našej školy, kde pravidelne prebieha projektový deň na tému ,,Včela medonosná“. Na včelnici mohli pozorovať  naživo starostlivosť o včielky, dozvedeli sa mnoho zaujímavých faktov o tomto významnom a nenahraditeľnom živočíchovi, ktorý si zasluhuje právom obrovskú pozornosť. Teta Hanka deti privítala voňavým a chutným jablkovým koláčikom. Aby naše deti len neprijímali ,ale naučili sa aj dávať, pomohli na včelnici skrášliť staré bútľavé pne svojimi super kresbami. Tie budú na včelnici slúžiť na pestovanie rôznych kvitnúcich rastlín- budúcej potravy včielok. Na záver sa naozaj musíme poďakovať za čas, ktorý si našli ujo včelár a teta Hanka pre naše deti, za ich múdre slová a tiež skvelé pohostenie. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Pripájame aj zopár záberov z vydarenej akcie :