INDIÁNSKE DOPOLUDNIE

Veľký deň  – Deň detí, deň plný radosti, napätia, dobrého pocitu, nasadenia, boja, prekvapenia… Triedy druhého ročníka sa v tento deň premenili  na indiánske tábory.

Po príchode do školy sme sa všetci stretli pri toteme s tetami knihovníčkami z mestskej knižnice.„Dnešný deň  strávime  zábavno-súťažne. Pôjde nám hlavne o zábavu            a priblížime Vám aj to, kde žili indiáni, ako boli odkázaní hlavne na seba, ako vedeli jazdiť na koni, strieľať z luku a pušky….týmito slovami sa malým zvedavcom prihovorili tety z knižnice . Okrem iného sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavého o živote indiánov napr.,   že príbytok indiánov sa volá vigvam.

Po putovaní po prériách na interaktívnej tabuli s tetami a pani učiteľkami sa malí indiáni presunuli do svojich indiánskych táborov – tried, kde usilovne pracovali na aktivitách / výroba indiánskej čelenky, totémov, lapač snov…./, pričom naplno pracovala detská fantázia. Indiánsky bojovníci pracovali usilovne a v táboroch vládla dobrá nálada. Samozrejme nemôžeme zabudnúť  na farbičky na tvár, ktorými si  vytvorili krásne originálne zdobenie „indiánov na vojnovej ceste“ a bojové pokriky ozývajúce sa chodbami školy.

Cieľom popoludnia bolo poznávanie života rôznych národov líšiacich sa nielen vzhľadom, farbou pleti, ale aj spôsobom života, poznávanie zvykov a krajiny, v ktorej žijú alebo žili. Do ŠKD odchádzali usmiatí a spokojní indiáni, ktorí sa už teraz tešia na ďalší podobný deň, ktorý strávia v škole.

Zuzana Vojsovičová

Zanechať odpoveď