Ruský jazyk je stále populárnejší…

presvedčili sa o tom aj mladé recitátorky – žiačky našej ZŠ – Ivanka Hvolková (9.A) a Simonka Šutáková (7.D), ktoré sa  po prvýkrát 14.5.2019, zúčastnili už 5. ročníka celoslovenského kola Puškinov pamätník  v Divadle B.S.Timravy v Lučenci.Dievčatá reprezentovali ZŠ  i mesto Kysucké Nové Mesto v prednese ruskej poézie.V silnej konkurencii súťažiacich z 25 miest SR si počínali veľmi dobre a právom im patrí pochvala a vďaka za ich výkon. Súťažiacich
 recitátorov prišiel povzbudiť po vyhodnotení, ktoré sa konalo v ŠH Aréna, svetoznámy hudobný súbor z Ruskej federácie – Alexandrovci. Účasť na tejto súťaži bol  nezabudnuteľný umelecký zážitok pre všetkých. Naše veľké poďakovanie patrí predovšetkym primátorovi mesta Kysucké Nové Mesto Ing. Mariánovi Mihaldovi, pretože nám umožnil poskytnutím auta, vycestovať na túto prestížnu súťaž v prednese ruskej poézie a prózy.Vďaka patrí aj p.Ľubomírovi Stalmašekovi – šoférovi MsÚ – za bezpečnú jazdu a príjemnú atmosféru počas cesty.
Napísala: Mgr Emília Palicová