Učili sme sa finančnej gramotnosti

V zmysle Národného štandardu finančnej gramotnosti vydaného Ministerstvom školstva SR a Ministerstvo financií SR sme v rámci prierezovej témy školského vzdelávacieho programu finančná gramotnosť zorganizovali pre viac ako 90 žiakov 8. a 9. ročníka na deň 23. apríla 2015 projektový deň. Finančná gramotnosť je, jednoducho povedané, súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. A to aj bolo cieľom tohto projektu. Medzi žiakov zavítala pani Tatiana Drexler, ktorá spolupracuje so spoločnosťou Partners Group SK. Partners Group SK sa od svojho vzniku v roku 2007 špecializuje na poskytovanie finančných služieb s cieľom poskytnúť službu komplexného finančného plánovania. Formou inscenačných metód a riešenia modelových situácií, sa žiaci dozvedeli základné pojmy týkajúce sa finančnej gramotnosti akými sú vyrovnaný či prebytkový rozpočet, pasíva a aktíva, hypotekárny a spotrebný úver, finančné náklady rodiny, dôchodkové sporenie. Žiaci pracovali na vlastných rodinných rozpočtoch, učili sa orientovať vo výplatnej páske, dozvedeli sa odkiaľ  a ako získavať finančné informácie a najmä rozhodovať, čo je v živote finančne dôležité a bez čoho by vedeli prežiť. Učili sa vyberať a stanovovať životné priority a východiská zabezpečenia životných potrieb. Snáď naši ôsmaci a deviataci za 90 minút výuky získali aspoň základné znalosti záhadného sveta financií.

Zanechať odpoveď