• Geografická olympiáda

    Každoročne si naši žiaci overujú svoje vedomosti v predmetovej olympiáde. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku 2023/2024. V januári sa uskutočnil už 52. ročník GO. Školské kolo GO v kategóriách G,E,F…