• Čajové popoludnie v ŠKD

    Čajové popoludnia v ŠKD. Aj v pochmúrnych, zimných a daždivých dňoch, kedy sa rozmáhajú rôzne chrípky a choroby vieme s deťmi prežiť príjemné chvíle, ktoré sú zdraviu prospešné, a na ktoré sa všetci…