Geografická olympiáda

Každoročne si naši žiaci overujú svoje vedomosti v predmetovej olympiáde. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku 2023/2024.

V januári sa uskutočnil už 52. ročník GO. Školské kolo GO v kategóriách G,E,F sa opäť konalo online formou 19.01.2024 prostredníctvom platformy EduPage. Súťažiaci riešili iba jeden test s úlohami za 100 b. Časový limit na vypracovanie testu bol 90 minút v čase od 8:00 do 14:00. V tomto čase sa mohol zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a začať súťažiť. Záujem zapojiť sa do školského kola bol veľký. Celkovo sa školského kola zúčastnilo 66 žiakov 5. – 9. ročníka. Z 5. ročníka sa do súťaže zapojilo 28 žiakov, šiesteho a siedmeho ročníka 22 žiakov a ôsmeho a deviateho ročníka 16 žiakov. Aby bol žiak úspešným riešiteľom, musel získať 55 bodov zo 100. Veľmi nás teší, že takmer všetci žiaci jednotlivých kategórií sa stali úspešnými riešiteľmi . Len 6 žiakov – všetko to boli žiaci 5.ročníka, kategórie G – boli neúspešní riešitelia. Podľa výsledkovej listiny na Edupage všetci úspešní riešitelia zároveň postupujú do okresného kola. Pravidlá však umožňujú postúpiť len prvým trom najlepším riešiteľom. Okresné kolo sa bude konať 12.marca 2024. Uvediem mená  3 najlepších riešiteľov v každej kategórii, ktorí budú reprezentovať našu školu v okresnom kole. Sú to:

  1. ročník (kategória G): O. Janouš (5.B), D. Kubíková (5.B) , B. Kocúrová (5.B);
  2. – 7.ročník (kategória F): M. Belan (6.B), A. Pošteková (7.B), Z. Špiláková (7. C);
  3. – 9. ročník (kategória E): D. Zhan (8.A), N. Macášová (9.B), E. Vilímová (9.B);

Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do školského kola GO  ďakujeme, že sa odvážili riešiť náročné geografické úlohy. Tým, ktorí boli úspešnými riešiteľmi srdečne gratulujeme. Menovaným žiakom, ktorí postupujú do okresného kola, prajeme veľa chuti v ďalšej príprave a hlavne, aby vo svojom snažení boli čo najúspešnejší.

Držíme vám palce!