• Starostlivosť o ovocné stromčeky

    Síce máme ešte zimu , ale už sa začali práce na našom školskom pozemku. Pokopali sme záhon s tulipánmi, pripravujeme fóliovník na jarný výsev, odstraňujeme suché trávy . Ešte sa toho síce veľa…