• Prednáška o cukrovke

    Dňa 19.marca zavítala  medzi  našich siedmakov,  konkrétne do 7.C triedy , p.uč.Janka Pavlusíková . Počas besedy   ich oboznámila s problematikou  veľmi rozšíreného  a nebezpečného ochorenia – cukrovkou (Diabetes mellitus).Žiaci sa dozvedeli, že Diabetes mellitus –…