Prednáška o cukrovke

Dňa 19.marca zavítala  medzi  našich siedmakov,  konkrétne do 7.C triedy , p.uč.Janka Pavlusíková . Počas besedy   ich oboznámila s problematikou  veľmi rozšíreného  a nebezpečného ochorenia – cukrovkou (Diabetes mellitus).Žiaci sa dozvedeli, že Diabetes mellitus – teda cukrovka, vzniká vtedy, keď telo nedokáže správne ukladať a využívať glukózu,že sa môžu stretnúť s cukrovkou typu 1.a typu 2. Bez ohľadu na to, aký typ cukrovky ide  nekontrolovaná hladina glukózy prináša najvážnejšie zdravotné problémy. Oba typy cukrovky vedú ku kardiovaskulárnym chorobám, k poškodzovaniu ciev, mozgovej príhode, ochoreniam obličiek, strate zraku alebo neurologickým poruchám. Cukrovka 1. typu sa zvyčajne začína náhle a rýchlo sa zhoršuje. Nezabránime jej stravou ani pohybom, často je dedičná. Diabetes typu 2, vo veľkej miere závisí od vašich návykov – najmä stravovania a pohybu. ,,Kto sa pýta, veľa sa dozvie“- tak sa hovorí . Naši žiaci zasypali p. uč. naozaj množstvom  rôznych otázok, téma  ich zaujala, lebo aj medzi svojimi kamarátmi a spolužiakmi majú tých, ktorí majú diagnózu –CUKROVKA .  Základ informácií  získali aj na hodinách biológie, tak mali načo naviazať. Dozvedeli sa aj to ako poskytnúť prvú pomoc v prípade človeka, ktorému tzv.  ,,klesol veľmi cukor“ . Získané vedomosti budú pre nich určite prínosom v ich živote. Ďakujeme !