Európsky deň jazykov v Jablunkove

Dňa 26.9.2019 o 6:30  sme sa plní očakávaní stretli na vlakovej stanici v KNM a nastúpili na vlak, ktorý nás zaviezol do Jablunkova. V našich partnerských školách, ZŠ Jablunkov Lesní 190 a ZŠ H. Sienkiewicze s poľským vyučovacím jazykom, nás už čakal veľmi zaujímavý program. Žiaci z 5.A triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. Renátky Čamajovej šli do školy s vyučujúcim jazykom českým a žiaci 5.B triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. Tatiany Chupáčovej šli do školy s vyučujúcim jazykom poľským. Po príchode do školy žiakov rozdelili do družstiev podľa farieb. Ako prvú hodinu sme mali poľský jazyk, kde sme sa naučili krásnu poľskú pesničku a zoznámili sme sa. Druhá hodina sa niesla v duchu slovenskej ľudovej slovesnosti, kde sme si precvičili ako dobre poznáme príslovia, porekadlá, pranostiky a nakoniec nechýbalo pár slovenských ľudových piesní. Tretia hodina bola ruština, ktorá mala veľmi dobré ohlasy, nakoľko sa deti učili napísať svoje meno v azbuke, čo bolo pre nich niečo nové. Posledná hodina bola nemčina, kde sme sa naučili pieseň Schnip – schnap – schnapi a nové nemecké slová. Plní zážitkov sme sa vybrali na vlak, kde sme celou cestou rozoberali dnešný deň, ktorý sa nám veľmi páčil. Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili zúčastniť sa Európskeho dňa jazykov v našich partnerských školách.

Mgr. Tatiana Chupáčová