Budúce povolanie

Kam po skončení základnej školy ? Veľmi častá otázka všetkých  našich ôsmakov či  deviatakov  a ich rodičov. Pre každé dieťa je veľmi dôležité, aby sa rozhodlo pre tú správnu cestu, aby si vybrali  školu, ktorá ich bude naozaj baviť, budú sa tam tešiť a štúdium na danej strednej odbornej škole, gymnáziu či odbornom učilišti im najviac splní ich očakávania. Preto v spolupráci s CVČ v KNM a s p. uč. Z. Ševčíkovou- výchovnou poradkyňou, sme zorganizovali  v rámci predmetu technika dve zaujímavé dopoludnia pre našich ôsmakov pod názvom ,,Mladý kutil“ vďaka  , ktorej si v stredu 14.novembra žiaci 8.B triedy mohli vyskúšať svoju šikovnosť počas návštevy SOŠ strojníckej v KNM. Pod vedením skúsených majstrov výučby pracovali s rôznymi druhmi plechu a vyrábali praktické a veľmi pekné predmety- prívesok na kľúče, žetóny do nákupných košíkov. Práca ich naozaj veľmi zaujala . Možno , že aj medzi nimi sú šikovní budúci remeselníci a majstri. V piatok 23.nonembra sa ďalšie dve triedy našich ôsmakov- teda žiaci 8.A  a 8.C triedy zúčastnili exkurzie a zároveň tvorivého dopoludnia  , v rámci ktorého boli na návšteve v Strednej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou. Žiaci sa na začiatku oboznámili s činnosťou školy- aké odbory a predmety  sa tu dajú študovať, aká je mimoškolská činnosť a samozrejme si tiež vlastnoručne  zhotovili výrobky , ale tento krát z dreva- kŕmidlo pre vtáčiky, lopáriky z dreva , ktoré sa im naozaj vydarili a odchádzali spokojní a nadšení. Touto cestou je potrebné poďakovať sa vedeniu škôl a samotným majstrom odbornej výchovy , ktorí sa našim deťom naozaj  venovali  a dokázali vytvoriť príjemnú atmosféru počas celého dopoludnia.  Veríme, že žiakom aspoň trošku pomôžu podobné akcie pri výbere tej správnej cesty do budúcnosti. Pripájame aj fotografie hotových výrobkov našich šikovných žiakov.