Čítajme knihy s láskou

V rámci výchovno – vzdelávacieho procesu sa snažíme už tretí rok získavať si pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám.
Nielen v marci, ktorý je mesiacom knihy si nosíme svoje obľúbené knižočky na vyučovanie. Svoj čitateľský obzor si rozvíjame aj prostredníctvom detského časopisu Maxík, ktorý nám každý mesiac odovzdáva nový zdroj informácií.
Pozitívnou motiváciou pre nás všetkých je návšteva „ našej “ Mestskej knižnice. Vo štvrtok 13. marca sme boli opäť jej hosťami. Oprášili sme svoje vedomosti o ľudových rozprávkach o ich zberateľoch. Skloňovali sme mená viacerých. Najviac nás zaujal Matej Hrebenda ktorý podobne ako Pavol Dobšinský zbieral knihy, ľudové piesne či rozprávky. Pri svojej slepote videl oveľa viac ako mnohí cez veľké okuliare. Videl knihy srdcom, nie očami.
Všetci dúfame, že sa splní náš spoločný zámer a budeme knihy čítať s láskou.

Deti 3. B
Mgr. Jarmila Bandurová

Zanechať odpoveď