Čítajme si …

Aj žiaci druhého stupňa našej školy sa zapojili do celoslovenskej aktivity s názvom Čítajme si …. V čitateľskej verejnosti je nazývaná aj „čitateľský maratón.“ Ide o pútavú celoštátnu akciu, ktorej cieľom je zapojiť čo najviac detských čitateľov do čítania. V rovnaký deň – tentoraz to bol štvrtok 30.mája 2019, v rovnakom čase od 9,00 hod. do 15,00hod. sa v našej mestskej knižnici striedali detskí čitatelia, aby svojou troškou prispeli k prekonaniu rekordu v čítaní. Každý čitateľ prečítal jednu stranu z vopred pripravenej knihy. Ako sme sa dozvedeli od organizátorov, teda Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste , rekord bol prekonaný a do čítania sa zapojilo 327 detí v našom meste. Na území Slovenska celkom čítalo 32 452 detí. Sme radi, že sme aj my s pani učiteľkou Svrčkovou, Ševčíkovou  a  so žiakmi  6.C , 7.B a 7.D podporili to pekné podujatie. Veríme, že radosť z čítania budú mať naši žiaci aj nasledujúcom období.

Do čítania, priatelia kníh!

PaedDr. Z.Ševčíková, vyuč. SJL