Detský olympijský deň materských škôl na ZŠ Nábrežná 2013

ZŠ Nábrežná a CVČ Kys.N.Mesto organizovalo dňa 12.6.2013 Detský olympijský deň v atletických a iných disciplínach pre škôlkárov v športovom areáli našej školy. Viac ako 60 detí z MŠ Komenského KNM a MŠ 9.mája KNM bojovalo o ceny a potlesk kamarátov.

Štartovalo sa v disciplínach:

1. 30m (atletická rovinka)

2. skok do diaľky z miesta

3. hod loptičkou na cieľ

4. prekážková dráha na umelej tráve

5. štafeta 7x30m

Dobrá nálada, zrýchlený dych, potlesk, povzbudzovanie, teplý čaj, p.riaditeľa komentár a sladkosti sa postarali o to, že chlapci a dievčatá podali dobré výkony.
Poďakovanie patrí RR pri ZŠ Nábrežná, p.Mičianovi, CVČ KNM a usporiadateľom za bezproblémový priebeh súťaží a vecné ceny.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie so všetkými.
(Mgr. Ivan Jurkovič)

Zanechať odpoveď