Projektový deň z dejepisu v 9.B

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia (9. september) sme si aj tento rok uctili formou dejepisného projektového dňa.

Prostredníctvom rôznych aktivít si žiaci 9.B pripomenuli neslávne udalosti obdobia druhej svetovej vojny. Každý zúčastnený mal možnosť zamyslieť sa nad hodnotou ľudského života, nad morálnymi hodnotami, …, mal možnosť odsúdiť násilie nacistického režimu a aj akékoľvek  prejavy diskriminácie, antisemitizmu, rasizmu či xenofóbie súčasnosti.

Ďalšie podujatia, ktoré sú súčasťou projektu „Nezabudnime“ budú pokračovať v priebehu celého školského roka.

Mgr. Monika Mojtová,  autorka a organizátorka projektu

Zanechať odpoveď