Do školy s mliečnou desiatou

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie .

Dňa 23. mája  sme si aj my , deti tretieho ročníka , tak ako každý rok  pripomenuli Svetový deň mlieka. Mlieko a  mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy.

Žiaci si prostredníctvom prezentácie  mohli pozrieť   výrobný postup ako sa mlieko dostane z farmy na náš stôl. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o mlieku, mliečnych výrobkoch a o význame konzumácie mlieka.

Zapojili sa  do kvízu o mlieku. Na oslavu tohto dňa si priniesli mliečnu desiatu a nakreslili pekné plagáty .

Tento deň sa žiakom veľmi   páčil a počas   prestávok  sa   s   chuťou   púšťali     do  svojich  mliečnych desiat.
Spoločne  si zaželajme dobrú chuť ku konzumovaniu mliečnych výrobkov a pitia mlieka, nie len v tento deň.

Deti 3. ročníka

Mgr. Jarmila Bandurová

mlieko 1

Zanechať odpoveď