Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy sa uskutočnilo v dňoch 19.2. a 21.2. 2019. V priestoroch vynovenej hudobnej triedy prezentovali krásu slova 45  žiaci  5. – 9. ročníka. Porota zložená z vyučujúcich SJL (p. uč. Svrčková, Štefanková, Ševčíková a Chupáčová) mala ťažkú úlohu – spomedzi vynikajúcich recitátorov vybrať tých najlepších, ktorí budú našu školu reprezentovať v okresnom kole.

Výsledky a umiestnenie žiakov:

Poézia: 

      5.– 6. ročník

1. Svetlana Kormanová, 5.B

2. Ema Bugánová, 6.C

3. Juraj Gažo, 6.A , Adriana Dršmanová, 5.A

      7. – 9. ročník

1. Matúš Máca, 9.A

2. Tatiana Buttová, 8.C , Adriána Janíčková, 8.C

3. Juliana Kormanová, 7.A , Dmitro Masár, 8.A

Próza:

5.– 6. ročník

1. Vivien Padychová, 5.B

2. Diana Svrčková, 6.C , Nina Trnovcová, 6.C

3. Klára Vachálková, 6.C

7. – 9. ročník

1. Kristína Kubalová, 8.C

2. Viktória Jančigová, 7.D , Aneta Staníková, 9.B

3. Renáta Belanová, 7.C , Terézia Zajacová, 9.C

Do okresného kola postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach vo svojich kategóriách. Víťazom blahoželáme a budeme im držať palce 29.3.2019.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a veríme, že im  krása umeleckého slova bude prinášať potešenie  aj v ďalšom období.

Za PK SJL PaedDr. Zita Ševčíková, vyuč. SJL