Jobshadowing so zahraničnými učiteľmi v 4.A

V dňoch od 8.11. 2021 do 11.11.2021 prebiehali na našej škole aktivity, ktoré sa týkali mobility učiteľov v medzinárodnom projekte Erasmus+ LO – VE. Spolu sme privítali 9 pedagógov zo štyroch krajín . / Chorvátsko, Portugalsko, Španielsko, Česko / V rámci programu si učitelia z partnerských škôl  prezreli našu školu , zavítali k nám i na vyučovacie hodiny. Žiaci 4.A triedy mali tú možnosť, že 9.11.2021 im svoju krajinu prišli predstaviť pani učiteľky Andreja Jertec a Snjezana Kovacevič  z Chorvátska. Pre žiakov si prichystali prezentáciu o svojej krajine , v ktorej sa deti oboznámili o prírodných a kultúrnych  krásach Chorvátska, o zvykoch ako i známych osobnostiach. V závere nasledoval vedomostný kvíz, kde si žiaci overili svoju pamäť, pozornosť ako i vedomosti z anglického jazyka, nakoľko celá komunikácia prebiehala v tomto jazyku. Tu sme uvítali pomoc našich šikovných deviatačok / M.Fridrichovej, J.Várošovej, T.Rudincovej, E. Bugánovej /, ktoré si vyskúšali úlohu tlmočníčok. Žiakom pomáhali pri porozumení textu, komunikácii s hosťami ako i pri práci s PC, nakoľko súťaž prebiehala cez aplikáciu kahoot.                                                                                                                                              Obdobným spôsobom sa oboznámili s našou susednou krajinou – Českou republikou. Zaujímavosti, gastronómiu, krásy hlavného mesta žiakom priblížili pani učiteľky Lenka Šamanová a Hana Bittová.Občas sa z angličtiny prešlo i do českého jazyka a tak žiaci mali možnosť porovnať odlišnosť a obtiažnosť medzi slovanským jazykom a germánskym. Tieto aktivity mali u žiakov veľmi pozitívny ohlas. Verím, že hodiny boli pre žiakov motivujúce a stali sa pre nich  impulzom pre intenzívnejšiu výuku cudzích jazykov.

Jarmila Michelová, tr. učiteľka 4.A