Knihy, knižky, knižôčky

Marec – mesiac knihy sme si v 2. ročníku pripomenuli formou integrovaného tematického vyučovania venovaného tejto téme. Do celodenných aktivít nás uviedla pesnička Ide, ide, vláčik…. samozrejme, že tematicky upravená. V úvode deti v rámci komunikačného kruhu prezentovali svoju naj…obľúbenejšiu knižku, potom nasledovala práca s „knihovým“ pracovným listom zameraným na učivo zo slovenského jazyka a literatúry. „Knihové“ slovné úlohy spracované formou prezentácie sme využili na vysvetlenie nových typov slovných úloh, aj na samostatnú prácu. V ďalšej časti dňa deti v skupinkách tvorili strany do leporela obsahujúceho mapu mysle dnešného dňa. Jeho súčasťou je aj päťveršík o knihe, ktorý sme vymysleli spoločne. Zároveň deti vyfarbili svoje originálne dievčenské a chlapčenské záložky do kníh.Výsledky ich tvorivej práce nám zdobia naše triedy.

Mgr. Ľubomíra Hrušková

Zanechať odpoveď