Projekt ,,Zatoč s odpadom“

V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia  sa aj žiaci našej školy zapájajú do veľmi zaujímavého projektu, ktorého náplň  už naznačuje jeho výstižný názov ,,ZATOČ S ODPADOM“. Deti každý mesiac dostanú výzvu  , ktorá sa týka environmentálnej výchovy. Každý mesiac  si  spolu rozbalíme balík s novými  zaujímavými úlohami  a hor sa do toho. Napr. v mesiaci november sme riešili bezodpadový obchod, ako používať čo v najmenšej miere obalový materiál na rôznych produktoch, a takto chrániť našu prírodu-  produkovať čo najmenej odpadu, v mesiaci  október sme zasa  riešili otázku ,,čo s menej peknou zeleninou a ovocím, čo s takými, ktoré nie sú ako ,,maľované?“ Teraz  v mesiaci december  mali deti za úlohu vytvoriť rôzne ekodarčeky – teda také nápadité darčeky, ktoré nestoja takmer nič,  ale sú plné lásky a hlavne majú svoju originalitu. Každý mesiac sa žrebujú školy a vždy sú aj nejakí víťazi, a tak sme sa aj my dostali medzi ocenených  a práve za úlohy , ktoré boli zadané v mesiaci október- čiže ako neplytvať potravinami- naše deti  z našej vlastnoručne vypestovanej mrkvy  aj jabĺčok napiekli chutné koláčiky a uskutočnili sme aj  výstavku ovocia a zeleniny  z vlastných záhrad detí  a tak  – sme vyhrali. Cenou boli rôzne pracovné listy, drevené hry, pomôcky –drevené pravítka, ceruzky, pexeso s obrázkami  prírody, rôzne časopisy pre deti, knižočka ,,HRY V PRÍRODE“. Darčeky nás veľmi potešili, ale ešte viac to, že našu snahu ocenili a hlavne, že sme zasa o pár krôčkov  bližšie k tomu, aby sme chránili našu krásnu prírodu. Už teraz sa tešíme na ďalšiu januárovú výzvu. Pripájame aj zopár fotografií.