Vianočné tvorivé dielne v 3. ročníku

Je čas Adventu, čas očakávania a príprav na najkrajšie sviatky v roku. Tomu sú prispôsobené i zvyky a tradície , ktoré sme zdedili po našich predkoch. Príbytky sa zdobili všakovakými ozdobami, pripravovali sa adventné vence, pieklo sa trvanlivé pečivo… Našim žiakom sme umožnili, aby sa v rámci projektového dňa zapojili do takýchto prác. Každá pani učiteľka pripravila pre svojich žiakov nejakú aktivitu. V rámci vianočných tvorivých dielní žiaci 3.A triedy piekli medovníky nie len pre seba , ale i pre svojich spolužiakov.                                                                                                        Po ich upečení sme ich zdobili čokoládovou polevou a lentilkami. Pevne veríme, že všetkým chutili. Tretiaci zo susednej triedy, 3.B  pripravovali rôzne dekoračné predmety a zvyšné   dve triedy sa rozhodli pre prácu s papierom. Aj takýmto spôsobom sme chceli žiakom spestriť vyučovací proces a snáď sa nám to podarilo.

PaedDr. Jarmila Michelová, tr. uč. 3.A