Naši žiaci na odbornej prednáške v knižnici

Dňa 17.10 sa žiaci z tried 7.C a 7.D  a ich triedne učiteľky zúčastnili prednášky v Mestskej knižnici na tému : „Šikana a rovesnícke násilie“.  Pracovníčky Mestskej knižnice  v úvodnom slove, na základe príbehu, priblížili žiakom, čo je to nevhodné správanie a aké môže mať prejavy a následky. V ďalšej časti, pod vedením  JUDr. Zágrapanovej a  PhDr. Šamajovej PhD., spoločne analyzovali význam slova šikana a jeho prejavy v rôznych oblastiach života. Nakoľko žiaci trávia najviac času v škole, značná časť prednášky bola venovaná práve školskému prostrediu. Žiaci sa dozvedeli mnoho cenných informácií, na modelových situáciách si vyskúšali „čo by robili, keby….“ , spoločne hľadali východisko z mnohých problémov. Okrem rád odborníkov sa dozvedeli webovú stránku www.detstvobeznasilia.gov.sk, na ktorej nájdu pomoc, ak sa stanú obeťou násilného správania voči svojej osobe.

Mgr. Heľová Ľudmila