Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc (IASL – Medzinárodná asociácia školského knihovníctva) – štvrtý októbrový pondelok bol vyhlásený Dr. Blanche Woollsovou, prezidentkou IASL (International Asociacion of School Librarienship) v r. 1999. Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok.

Prostredníctvom web-stránky IASL je možné získať aktuálny materiál pre príslušný kalendárny rok a koordinovať aj niektoré aktivity.

Zanechať odpoveď