Môj ocko – Deň Otcov 2018

Môj ocko

Tretia júnová nedeľa už tradične patrí všetkým otcom, oteckom, ocinom…

My sme tento sviatok oslávili trošku  výnimočne. Už v piatok 8. júna, kedy nám prialo počasie. V priestoroch našej školy bolo výborné prostredie  na  opekačku,  aj športovanie. Futbal  bol veľkou výzvou nielen pre chlapcov a dievčatá, ale aj pre ich rodičov. Spoločne v kruhu mamičiek, oteckov, starých rodičov i súrodencov sme oslávili otcovstvo a pripomenuli si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. 

Poďakovanie patrí všetkým rodičom detí 1.B triedy za ich perfektnú spoluprácu.

Všetko najlepšie ku Dňu otcov, milí oteckovia! 

Mgr. Jarmila Bandurová