Vzdelávanie so SOŠS KNM

Po environmentálnych dňoch, pokračoval na našej škole týždeň rozvoja jemných (mäkkých) zručností žiakov v práci s drevom a stavebnicou LEGO zastrešený projektom firmy VELUX a Strednou odbornou školou strojníckou z Kysuckého Nového Mesta (samozrejme nezabúdame aj učiť). VELUX SLOVENSKO, spol. s r.o., ktorá viac ako 60 rokov vyrába a dodáva rolety a žalúzie prvotriednej kvality, vyhlásila výzvu pre stredné školy na podporu zamestnanosti, zlepšenia povedomia verejnosti, zlepšenia kvality zamestnancov, aktivít smerujúcich na úpravu ŠkVP, spoluprácu na rozvoj duálneho systému vzdelávania so základnými školami. Jednou z troch stredných škôl, ktoré boli vo výzve úspešné, je aj naša SOŠS KNM. Tá si ako partnera pre spoluprácu vybrala ZŠ na Nábrežnej (pripomínam, že tento rok sme boli partnermi v rôznych projektoch aj Technickej univerzite Košice, Žilinskej univerzite a Strednej priemyselnej škole informačných technológií z KNM). Od utorka 25.5. do piatku 28.5. medzi našich žiakov zavítali učitelia a odborní majstri SOŠS s veľmi pestrým a zaujímavým programom. Žiaci prvého stupňa, podporovaní v jemných motorických zručnostiach v práci s drevom, vyrábali modely rôznych postavičiek, zvieratiek a domčekov. Veď ruka je unikátny pracovný nástroj. „Druhostupniari“ súťažili v trojčlenných družstvách v stavaní a programovaní robotov a automobilov zo stavebníc LEGO. Jemná motorika sa dnes u detí podľa mnohých učiteľov a psychológov nevyvíja dostatočne. Je preto dobré, ak s deťmi robia aj aktivity, ktoré jemnú motoriku posilňujú. A tom celý tento týždeň na Nábrežnej bol.