Naši úspešní …

Na konci školského roku 2021/2022 sa naši žiaci zapojili do viacerých súťaží z biológie a aj chémie. V  niektorých disciplínach sme boli úspešnejší , v iných sa nám darilo zasa menej, posúďte samí, tu sú jednotlivé výsledky  našich žiakov:

Biologická olympiáda, kategória D-TP, školské kolo

1.T.Gašinec, 2. Z.Tomášiková, 3. R.Žúborová,4.  M.Tricha,5.  L. Pupíková, 6. R.Brodek,7. D.Zhan, 8. G.Tomášková,9.  M.Holík1,10. L.Dadajová,11. K.Kvaššayová, 12. S.Vajdíková, 13. R.Luciak, 14. D.Cipko,15.  N.Raček

Biologická olympiáda, kategória D-TP, okresné kolo

1.miesto Z.Tomášiková, 3.miesto – T.Gašinec

Biologická olympiáda, kategória C-TP, školské kolo

1.I.Martiška, 2. V.Padychovcá, 3.K.Bačová, 4. M.Trnková, 5. L.Hladová, 6. S.Kormanová, 7. Z.Svrčková, 8. A.Turčániová

Biologická olympiáda, kategória C-TP, okresné kolo

  1. miesto – I.Martiška, 3.miesto – V.Padychová

Biologická olympiáda, kategória C-TP, krajské kolo

12.miesto – I.Martiška

Biologická olympiáda, kategória E-bot, školské kolo

  1. Martiška

Biologická olympiáda, kategória E-bot, okresné kolo

  1. miesto – I.Martiška

Chemická olympiáda – okresné kolo

2.miesto – N. Trnovcová

Pripájame  aj spoločnú fotografiu  .  Všetkým súťažiacim ešte raz srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie súťaže v budúcom školskom roku.