Návšteva bilingválneho gymnázia

Veľmi som sa tešila na utorok 11.februára. Prečo? Pretože sme išli na návštevu Bilingválneho slovensko-anglického gymnázia v Žiline. Bolo to zaujímavé.

Keď sme prišli a trochu sa poobzerali, vošli sme do miestnosti, v ktorej nám porozprávali tunajší žiaci o celej tejto škole. Dozvedeli sme sa, že všetky predmety, okrem slovenčiny a občianskej, sa študenti učia v angličtine. „Možno sa bude zdať, že je to ťažké rozprávať stále po anglicky, ale po prvom týždni si na to zvyknete,“ povedali nám. Po krátkom oboznámení na nás vytiahli testy, ktoré študenti vypĺňajú počas prijímacích pohovorov. Mohli sme si overiť, aké sú naše vedomosti a či by sme splnili podmienky. Na prvý pohľad boli dosť ťažké, ale možno skonštatovať, že sme boli úspešní – z 27 žiakov našej skupiny by prešlo 22.

Neskôr nás p. učiteľky rozdelili do troch skupín. Zúčastnili sme sa vyučovania. Moja skupina mala angličtinu a dejepis. Obidve hodiny boli zaujímavé a pútavé, hlavné však bolo, že sme rozumeli. To nás veľmi tešilo. Iní žiaci boli na chémii, fyzike, či geografii. Cestou domov nám vo vlaku p. učiteľky rozdali už vyhodnotené testy. Celou cestou sme si ich s kamarátmi vymieňali a kontrolovali si správne odpovede.

Táto škola sa zdá byť super. Myslím, že by som si tam vedela zvyknúť.

Michaela Okapalová, 7.C

Zanechať odpoveď