6.B a 8.C na filmovom festivale

Podobne ako iné triedy na škole, aj žiaci 6.B a 8.C sa i tento šk.rok zúčastnili filmového festivalu Jeden svet s tématikou ľudských práv v kultúrnom centre Stanica Záriečie Žilina. „Našou úlohou bolo pozrieť si tri rôznorodé filmy a zapojiť sa do diskusie.“ (Viki, 8.C) „Prvý film bol zaujímavý. Bol o deťoch z ďalekej krajiny (pozn. Afganistan) a rozprával o podmienkach, v akých sa učia.“ (Patrik M., 8.C) „Bolo obdivuhodné, ako boli deti ochotné ísť 3 hodiny do školy a potom naspäť, len aby sa niečo naučili!“ (Valika, 8.C) „Filmy boli poučné, neboli veľmi dlhé a pritom boli múdre. Najviac sa mi páčil tretí film. Hovoril o tom, ako sa niektoré ženy musia predávať, aby uživili členov svojej rodiny… My, čo máme všetko, si to častokrát vôbec nevážime.“ (Paulína, 8.C) „Na druhom filme sa mi páčilo, ako cudzinci hodnotili našu krajinu.“ (Soňa, 8.C) „Uvedomila som si, že k prisťahovalcom by sme sa mali chovať lepšie.“ (Andrea, 6.B) Pochopili sme, koľko zbytočných predsudkov majú Slováci voči cudzincom a tí, ktorí prišli na SR zo zahraničia, lebo aj takých žiakov na škole máme, v krátkosti prezradili, ako tento príchod a novú školu prežívali. „Mne sa to osobne páči, že na SR prichádzajú ľudia z iných krajín. Aspoň ochutnám nové jedlá, zistím nové veci, spoznám inú kultúru,“ povedal Filip z 8.C počas diskusie.

„Chcela by som, aby sme mali ešte takúto možnosť niečo zaujímavé vidieť a zamyslieť sa nad tým. Vážne to bolo úžasné a som veľmi spokojná. Ďakujem, že som mohla pochopiť, že si mám vážiť to, čo mám. (Janka, 8.C)

Napokon by som chcela, za seba i za p.uč Heľovú, poďakovať žiakom za disciplinovanosť a dochvíľnosť. Tým, čo sa zapojili do diskusie, patrí veľká vďaka! Vaše názory a to, že ich poviete, si ceníme.

Mgr. Jolana Madigárová Kubišová

Zanechať odpoveď