Návšteva hasičskej stanice ŠKD

Na sviatok svätého Floriána deti zo 4. oddelenia Škd navštívili hasičskú stanicu. Výlet sa nám veľmi páčil, ujovia hasiči nám veľa o ich práci porozprávali, poukazovali, ale najviac nás bavilo samotné skúšanie hasičského výstroja či sedenie v autách, člnoch a iných stojoch.