Ocenenie práce pedagóga

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoju dlhoročnú prácu, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. Aj v našom meste žijú mnohí pedagógovia, ktorí si za svoju činnosť zaslúžia ocenenie a jednou z takýchto foriem ocenenia ich práce je udeľovanie plakety J. A. Komenského. Pedagógov na ocenenie nominovali riaditelia škôl. Slávnostne vyhodnotenie sa konalo 28. marca 2014 v budove mestského úradu. Plaketu odovzdával primátor mesta Ing. Ján Hartel a vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva pán Mgr. Ladislav Vendrinský.
Naša škola navrhla na ocenenie bývalú pani učiteľku Martu Kubatkovú za celoživotnú tvorivú a obetavú prácu pedagóga v školských službách. Na našu školu nastúpila ako učiteľka v školskom roku 1970/1971. Svoju lásku k deťom naplno rozvíjala – ako doma, tak v zamestnaní. Na „Nábreží“ bola počas svojho učiteľovania súčasťou skvelého kolektívu pedagógov v ročníkoch 1- 5. Určite aj dnes si nejeden bývalý žiak tejto školy spomenie na pani učiteľky Melániu Muškovú, Annu Kantoríkovú, Martu Sláfkovskú, Zitu Pastuchovú a ďalšie. Pani Marta Kubatková patrila k učiteľom milujúcim deti i svoju prácu, hrdým na svoje poslanie a výsledky svojich žiakov, tolerantným k ich nedostatkom a slabostiam. Učila ich nielen písať, čítať, poznávať svet, ale aj konať dobro. Často siahala až na dno svojich profesionálnych aj ľudských hodnôt, aby im ukázala tú správnu cestu vzdelávania. Bola učiteľkou a každý svoj deň bola za to vďačná. Jej práca bola spájaná s takými vlastnosťami, ako sú zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť, slušnosť, čestnosť, úprimný až materinský vzťah k svojim zverencom. Jej poslednými žiakmi boli deti z 3.C školského roku 1990/91. Srdečne jej blahoželáme k oceneniu a želáme pevné zdravie.

Zanechať odpoveď