Moje mesto – Kysucké Nové Mesto

Na svete je množstvo miest, ktoré sú krásne, no len jedno je to moje, či naše mesto.
Medzi dlhodobé projekty naše triedy patril poznávací projekt s názvom „ Moje mesto, Kysucké Nové Mesto“.
Prostredníctvom tejto aktivity sme bližšie spoznávali dejiny, súčasnosť, pamiatky, osobnosti, kultúrny život mesta a mnoho iného.
Žiaci využili širokú škálu  informácií. Zužitkovali vedomosti získané na hodinách vlastivedy, ale aj slovenského jazyka, keďže jednou z ich úloh bolo zamerať sa pri práci na vlastné podstatné mená.
Každé dieťa vypracovalo svoj grafikon prostredníctvom, ktorého informovalo svojich spolužiakov. Prezentovalo sa množstvom skvelých nápadov.
Náš cieľ: poznať a vedieť pomenovať budovy, pamätné miesta v meste, získať a  podať potrebné informácie. Vytvoriť plán časti mesta.
O tom, či sa nám podarilo cieľ splniť, sa môžete presvedčiť na chodbách našej školy, kde sú práce vystavené.
Mgr. Jarmila Bandurová

Zanechať odpoveď