Talenty 2015

Vo štvrtok 11. júna sa odovzdávali v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto ocenenia najlepším jednotlivcom a kolektívom reprezentujúcim v tomto školskom roku svoje základné školy v predmetových olympiádach, športových a iných súťažiach. Organizátorom tohto kultúrno spoločenského dopoludnia bolo CVČ v Kysuckom Novom Meste. O tom, že naša škola je jednou z najlepších v okrese, svedčí počet ocenených žiakov. Ceny víťazom odovzdávali Mgr. Kamila Bendová, riaditeľka CVČ a Mgr. Ladislav Vendrinský z oddelenia školstva zriaďovateľa Mesta KNM. Zoznam úspešných talentov, žiakov našej školy, si môžete pozrieť prehľadne na našom webovom priestore v odkaze O škole/Úspechy. Potešil nás aj bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili, okrem iných, už tradične náš školský folklórny súbor Nábrežníček, dievčatá zo súboru Niagara – Junior, ako aj bývalé absolventky našej školy, dnes veľmi úspešné mažoretky súboru  Dreamsky. Za všetkými úspechmi, ktoré dosiahli žiaci, treba hľadať ich vyučujúcich ako aj chuť a odhodlanie samotných reprezentantov Nábrežnej. Všetkým patrí gratulácia a srdečné poďakovanie. Za svoje výsledky sú žiaci každoročne odmenení koncoročným výletom do Tatralandie, ktorý finančne podporilo riaditeľstvo školy a predovšetkým Rodičovská rada.

Zanechať odpoveď