Tenis do škôl

Základné informácie o projekte:

https://www.stz.sk/tenis-do-skol

Chcete sa zapojiť do projektu T e n i s   d o    š k ô l ?

          Na túto otázku si naša škola  odpovedala na jar v roku 2008, keď sme spolu s 22 školami vkročili do pilotného projektu Slovenského tenisového zväzu pre základné školy

https://www.stz.sk/soubory/tenis_skoly_pilotne.pdf .  Mgr. Renáta Vlčková a Mgr. Ivan Jurkovič absolvovali v Národnom tenisovom centre tri dni plné školení, metodiky a cvičení, ktoré podporujú u žiakov vzťah k tenisovej rakete. Vtedy sme sa stretli zoči-voči a spríjemnili si deň aj rozhovorom s Dominikou Cibulkovou, ktorá nám poskytla foto a rozhovor do časopisu Záškolák. 29.4.2008 sme v školskej telocvični urobili inštruktáž pre 8 ďalších našich učiteľov, na ktorej sme predviedli cvičenia a metodiku, ktorú sme si osvojili počas pobytu v Národnom tenisovom centre.

Dnes, keď je v projekte zapojených už 397 škôl, si môžeme povedať, že sme boli medzi prvými, ktorí spolupracovali s Mgr. Rudolfom Horváthom , reprezentačným trénerom mládeže https://www.stz.sk/soubory/tds_skolyvprojekte_za.pdf . S plastovými raketami a mäkkými loptičkami sa začína a neskôr sa pokračuje tenisovými raketami a žltými tenisovými loptičkami. Kruhy, tyče, kužele, lavičky a iné pomôcky nám pomáhajú a stali sa neodmysliteľnou súčasťou pri výučbe tenisu. V pár metrov vzdialenom tenisovom klube (vznikol v r. 1997), môžu naši žiaci pokračovať v ďalšom napredovaní a rozvíjaní vzťahu k tomuto športu. A aj tak robia….

Zanechať odpoveď