V mobilnom planetáriu

Dnes 26. októbra 2022, sa naším piatakom začal deň naozaj veľmi zaujímavo. Prvé hodiny vyučovania  strávili zaujímavým programom  v mobilnom planetáriu.  Na pozvanie p. učiteliek vyučujúcich geografiu, navštívili našu školu pracovníci Kysuckej hvezdárne v Žiline a priniesli si so sebou mobilné planetárium. Čo to je? Načo slúži?

Ide o modernú didaktickú pomôcku, kde pomocou sférického premietania vzdelávacích a zábavných tzv. full- dome show v nafukovacej planetárnej   kupole, chceme popularizovať vzdelanie v oblasti astronómie a tiež prírodných vied. Žiaci  sa hravou a zábavnou formou  za pomoci digitálneho prístroja dozvedajú  o  zaujímavostiach zo sveta oceánov, o  slnečnej sústave, letoch do vesmíru, ako to vyzerá na jednotlivých planétach alebo či je na Marse voda či ako vznikol život. Dnes sa piataci dozvedeli : Prečo  na našej planéte v oblasti pólov  trvá polárny deň a polárna noc až 6 mesiacov? Čo je to zimný a letný slnovrat, jarná a jesenná rovnodennosť a mnohé iné zaujímavosti.

Program s interaktívnym výkladom lektora pozorne sledovali. Zaujímavosťou bolo aj to, že nepotrebovali k tomu ani učebnice, ani zošity a dokonca v planetáriu si mohli pohodlne ležať alebo sedieť, ako sa komu páčilo. Do svojich tried, na ďalšie vyučovanie, odchádzali plní nadšenia, bohatší o nevšedný zážitok a nové vedomosti.

Ide o sférické

vzdelanie v oblasti astronómie a prírodných vied