Vytlačiť Hrou k finančnej gramotnosti v 1.ročníku

Problematika výchovy a vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti je v súčasnosti aktuálnou témou, ktorá sa rieši na rôznych stupňoch vzdelávania.

Hrou k fin. gram. 2

Rozvíjať vedomosti a zručnosti žiakov v oblasti finančnej gramotnosti je potrebné začať čo najskôr. Rodičia sú väčšinou tými prvými, ktorí spoločne s deťmi začnú skloňovať slovo peniaze. Učia svoje deti sporiť, dávajú im vreckové.

Dôležitú úlohu popri tom však zohráva aj škola. My spolu s deťmi prvého ročníka sme sa venovali tejto problematike 21. a 22. januára. V rámci tejto aktivity sme využili priestory učebne s interaktívnou tabuľou. Zvolili sme si tému: Deň narodenín svojho kamaráta, či kamarátky. Prostredníctvom pracovného listu sme sa spolu vybrali do predajní na nákupy darčekov pre svojich priateľov. Vreckové sme mali desať eur a vyberali sme z rôzneho sortimentu tovarov. Matematické zošity detí sa postupne zapĺňali knihami, loptami, vláčikmi, bábikami   i tortami. Postupne sme zisťovali koľko zaplatíme za tovar a koľko peňazí nám zostane. Riešili sme aj úlohy s prechodom cez desiatku, hoci toto učivo nás ešte len čaká, my sme sa s ním už stihli zoznámiť.

Na hodinách výtvarnej výchovy sme sa s veľkou chuťou pustili do vyrábania peňazí a tovaru, aby sme mohli nasledujúci deň našu triedu premeniť na rozsiahlu obchodnú sieť. V piatok sa z priestorov našej učebne ozývalo cinganie pokladničiek, ktoré si deti priniesli z domáceho prostredia. Rozdelili sa na skupinky kupujúcich a predávajúcich a so spoločným úvodným pozdravom „Dobrý deň“ a záverečným pozdravom „Dovidenia“ sa vzájomne rešpektovali.

Znalosti obsiahnuté vo finančnej gramotnosti uplatňuje v každodennom živote každý z nás, a to pri každom nákupe alebo predaji, ktoré vykonávame v bežnom živote. Preto je žiaduce naše postupné zdokonaľovanie sa v tejto oblasti.

Mgr. Jarmila Bandurová

max3

HFG

mix1

mix2

 

Zanechať odpoveď