Školský klub detí

Aj v našom školskom klube (ŠKD) sme k záveru roku hodnotili svoju celoročnú činnosť. Počas celých tých desiatich mesiacov v škole, sme pre deti pripravili množstvo zábavných, športových, kultúrnych ale aj náučných podujatí. Tvorivé dielne pri príležitosti ľudových sviatkov ako boli fašiangy alebo napríklad sviatky jesene (Obrázky z prírodnín). Na tie Veľkonočné medzi nás prišli aj rodičia žiakov a gombíkové čarovanie sme venovali v mesiaci apríl  lesom. Svoju šikovnosť a naše diela sme prezentovali rodičom vo vestibule hlavnej budovy školy. Zaujímavé boli tiež besedy s pracovníčkou banky (Euro cent), s príslušníkom dopravnej polície (Na ceste nie si sám) a s poľovníkom. Deti si pochvaľovali spoluprácu s mestskou knižnicou v KNM, ktorú sme navštívili hneď niekoľkokrát – pri príležitosti mesiaca kníh v marci, obohatili sa na besede so spisovateľom ale tiež na jeseň, keď sme sa obliekli za strašidlá a zúčastnili sa Strašidelného čítania. Pani vychovávateľky pre nás pripravili aj niekoľko zaujímavých súťaží – výtvarnú na tému „Ľudia, ktorí zmenili svet“, turnaj v spoločenskej hre Človeče nehnevaj sa!, športové súťaže v stolovom hokeji a v kalčeto. V júni sme si zmerali sily na našom školskom dvore v rôznych športovo – zábavných súťažiach. Pravidelne na jeseň si pripravíme šarkanov a tešíme sa z ich lietania po oblohe (Šarkaniáda). Pred Vianocami k nám pravidelne prídu tety s CVČ a učíme sa spoločne piecť perníčky. Tešíme sa, čo pre nás pani vychovávateľky pripravia aj v tomto roku.

Deti z ŠKD pri ZŠ Nábrežná

 

Zanechať odpoveď